Менаџмент у модној индустрији

(изборни предмети)

 

Студенти прве године студијског програма мастер струковних студија Менаџмент у модној индустрији (МСС ММИ), у оквиру две групе изборних предмета бирају по један и то:

 

  • у првом семестру (зимски семестар) могу изабрати један од понуђена два предмета

 

  • у првом семестру (зимски семестар) могу изабрати један од понуђена два предмета

 

********************************************************

 

Студенти прве године студијског програма мастер струковних студија Менаџмент у модној индустрији (МСС ММИ), у оквиру две групе изборних предмета бирају по један и то:

 

  • у другом семестру (летњи семестар) могу изабрати један од понуђена два предмета

 

  • у другом семестру (летњи семестар) могу изабрати један од понуђена два предмета

 

********************************************************

 

Студенти друге године Менаџмент у модној индустрији (МСС ММИ), у оквиру две групе изборних предмета бирају по један и то:

 

  • у трећем семестру (зимски семестар) могу изабрати један од понуђена два предмета

 

  • у трећем семестру (зимски семестар) могу изабрати један од понуђена два предмета