Erazmus+

Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент, коапликант је и
учесник пројекта са Школом за дизајн текстила и коже из Новог Пазара, под називом
„Путеви џинса“, у оквиру ERASMUS+ Programa.