Обезбеђење квалитета

 


Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент, Београд

 

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

 

Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент у Београду, као државна школа, испуњава све захтеве које пред њу постављају држава и друштво. Визија Школе је да се кроз интеракцију образовних активности и тесне везе са привредом, нађе у врху едукативних установа и као призната и јака образовна заједница да допринос развоју свих учесника у процесу и друштва у целини. Школа препознаје значај и вредност обезбеђења квалитета у процесима и методама рада. Квалитет образовног процеса и пословање остварује применом следећих начела:
 •  Школа је усмерена на испуњење захтева корисника, на преношење и ширење стручних и уметничких знања и вештина у складу са светским трендовима, на ефективно и ефикасно оспособљавање студената, на стварање компетентних кадрова за потребе пословних система у области текстилне индустрије.
 •  Школа је успоставила и одржава организациону форму и систем надзора који обезбеђују потпуну компетентност и непристрасност у поступку образовне, уметничке, стручне и истраживачке делатности, у коме наставно и ненаставно особље, кроз професионални приступ послу и тимски рад учествује у остваривању основних задатака и циљева Школе. Резултати научних, истраживачких, уметничких и стручних активности Школе усклађени су са њеним стратешким циљевима, као и са националним и европским циљевима и стандардима високог образовања.
 •  Суштински део организације чини особље Школе. Професионалним ангажовањем кроз образовни процес, стручне и уметничке активности, континуирану едукацију, Школа одржава и унапређује квалитет образовног процеса, у циљу оспособљавања студената за пружање услуга највишег квалитета и развијања њихове жеље за непрекидним усавршавањем
 •  Стални циљ Школе је континуирано побољшање пословања, система квалитета и укупних перформанси.
 •  Школа укључује студенте у образовне и организационе процесе и води бригу о њиховом информисању о могућностима и методама контроле квалитета, поступцима у вези са жалбама, приговорима и оспоравањима.
 •  Школа непрекидно и организовано прати стандарде и прописе у области високог образовања и спроводи поступак контролисања и верификације документације неопходне за одржавање система квалитета у циљу унапређења метода рада.
 •  Школа развија студијске програме, одржава сарадњу са високообразовним установама и привредним субјектима, унапређује поступке избора, обуке и стручног усавршавања наставног особља, у циљу постизања врхунске компетентности;
 •  Школа унапређује успостављени систем квалитета унапређењем организације, поступака, документације и опреме и повећавањем компетентности особља. Школа вреднује успостављени систем квалитета спровођењем:
  – анализе задовољења захтева корисника услуга,
  – интерних провера система квалитета,
  – преиспитивања квалитета образовног и организационог процеса од стране руководства.

 

 

 

У Београду, 30.09. 2012. год. Директор Школе
др Горан Савановић, проф.с.с.

 


Акциони план за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета

Стратегија обезбеђења квалитета

Мере и субјекти обезбеђења квалитета

Извештаји о самовредновању:

-Извештај о самовредновању 2017-2020

– Извештај о самовредновању 2011-2015.pdf

– Извештај о самовредновању 2011.pdf


Акредитација Школе и студијских програма:

– Одлука о акредитацији ОСС-30.04.2007.pdf
– Уверење – ОСС ТИН 11.05.2012.pdf
– Уверење – ОСС ТИН-ВЈ ЈА 07.06.2013.pdf
– Уверење – ОСС ДТО 13.07.2012.pdf
Уверење – ОСС ДТО 30.04.2007.pdf
– Уверење – ОСС МТИ 11.05.2012.pdf
– Уверење – ОСС МТИ 30.04.2007.pdf
– Уверење – ОСС ОТ 30.04.2007.pdf
Уверење – ОСС ТТ 30.04.2007.pdf
– Уверење – ССС ОСН 13.09.2013.pdf
– Уверење – ССС МИМ 27.04.2012.pdf
– Уверење – ССС ОТ 20.03.2009.pdf
– Уверење – Установа 27.04.2012.pdf
– Уверење – Установа 30.04.2007.pdf