Историја

Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент започео је свој живот као Виша техничка текстилна школа 1958. године. У периоду након Другог светског рата много се радило на обнављању разорене индустрије, и текстилна индустрија – која је у Србији имала дугу и богату историју – није била изузетак. Радећи како на обнављању постројења и поновном покретању производње, тако и на сустизању технолошких достигнућа која су долазила из иностранства, Друштво инжењера и техничара текстилаца је у мају 1957. године образовало сталну комисију за школство, чији је задатак био да проучи који су кадрови потребни индустрији и да осмисли школску мрежу за стварање нових и унапређење постојећих стручњака.

Висока текстилна школа је тако од првих својих дана била усмерена на сарадњу са привредом и на практичан рад; и текстилна предузећа су правилно схватила да је рад на стручном образовању и усавршавању кадрова исто тако важан задатак као и сама производња. Ослушкујући тако потребе производње, већ школске године 1960/61 су општи смер на овој школи заменила два одсека:

  • Механичко-текстилни (фокусиран на процесе предења, ткања и плетења), и
  • Хемијско-текстилни (са фокусом на прераду, бојење и дораду текстила хемијским путем).

Први захтеви за увођење конфекцијско-трикотажног смера појавили су се већ 1965, али то ће се, услед недостатка средстава, реализовати тек 1974. године. Упркос изазовима у раду, школа је наставила да се развија и да унапређује своју образовну понуду, те су је у том периоду похађали студенти свих република и покрајина тадашње Југославије.

Чак и током тешког периода који је уследио, уз свест о потреби да се иде у корак са све бржим развојем модне индустрије, школа уводи нове одсеке и смерове:

  • одсек Дизајн за текстил и одећу, од школске године 1993/94;
  • одсек Менаџмент и управљање квалитетом у текстилној индустрији, од школске године 1994/95;
  • и Моделарско-конструкторски смер, од школске године 1998/99.

Нови талас промена дошао је са прилагођавањем захтевима Болоњске декларације 2002. године; студије су до тада трајале 5 семестара, а од те године трају 6 семестара, односно три године. Долази и до коренитих промена наставних планова и програма школе; уводи се неколицина нових, експерименталних смерова и истражују нове могућности рада.

Са првом акредитацијом школе, 2007. године, након дугог и напорног рада на усклађивању са постављеним стандардима, успостављена су четири студијска програма:

  • Дизајн текстила и одеће;
  • Текстилна технологија;
  • Одевна технологија (са два модула, технолошким и моделарско-конструкторским);
  • Менаџмент у текстилној индустрији.

Од те године, школа је прошла кроз неколико циклуса акредитације, стално радећи на побољшању и прилагођавању студијских програма. У оквиру реформе високог струковног образовања коју је покренуло Министарство просвете, школа је 2019. године постала један од одсека Академије техничко-уметничких струковних студија Београд. У образовној понуди школе су тренутно три програма основних струковних студија – Дизајн текстила и одеће, Текстилно инжењерство и Менаџмент у текстилној индустрији, као и три програма мастер струковних студија, у области Дизајн текстила и одеће, Текстилно инжењерство, и Менаџмент у модној индустрији, акредитована 2022. године. Са новим програмима мастер струковних студија, школа сасвим улази у савремене токове струковног образовања, окрећући се горућим питањима одрживе технологије и моде.

Како се приближавамо 65. годишњици постојања, сагледајући све промене кроз које је школа прошла, остаје јасно видљива једна нит која повезује све те студијске програме и идеје – то је сарадња са привредом, потреба да се наша образовна понуда на најбољи могући начин прилагоди потребама индустрије. То са једне стране обезбеђује посао у струци нашим дипломцима, а текстилним и одевним предузећима квалитетан, високостручни кадар, спреман да се ухвати у коштац са изазовима производње у савременом свету. Премда не можемо да знамо каква нас све технолошка открића и промене чекају у будућности, та нит је оно чему ћемо се увек враћати и увек тежити.

 

Наша школа 1930. године