Радни амбијент

  •  
  • Danas se aktivnosti Škole odvijaju u zgradi sagrađenoj daleke 1917. godine, u ulici Starine Novaka broj 24, u Beogradu. Smeštena na divnoj lokaciji, u prirodnom zelenilu, okružena brojnim fakultetima, parkovima, sportskim centrima, u blizini studentskih domova, pruža odlične uslove za život i rad studenata. Već decenijama čuva uspomene, nadanja i mladalačke snove mnogih generacija koje su kroz nju prošle. Mogla bi se jednostavno definisati kao prostor sa mnogo duše.
  • Naša bogata tradicija nam daje snagu da stalno razvijamo i poboljšavamo radni ambijent i time stvaramo nove mogućnosti za realizaciju originalnih ideja budućih inženjera i dizajnera i njihovu savremenu edukaciju.

 

 

  • Škola raspolaže poslovnim prostorom od preko 1400 kvadratnih metara. Nastava se odvija u amfiteatru sa 120 mesta, učionicama, kabinetima, radionicama, ateljeima i laboratorijama. Prostor je opremljen savremenom opremom, učilima, i nastavnim sredstvima. Oformljeni su kabineti za tekstilna vlakna, fiziku, projektovanje tkanina i pletenina, za informacione tehnologije i digitalni dizajn, konstrukciju i modelovanje odeće, za dizajniranje tkanina i pletenina, za dizajniranje i projektovanje odeće, dva ateljea za crtanje i slikanje, radionice za tkanje i štampanje tekstila i laboratorija za hemiju, ispitivanje tekstila i doradu. Na raspolaganju je i biblioteka sa čitaonicom.

 

 

  • Škola raspolaže i sa šest kancelarija u kojima se odvija rad direktora Škole i stručnih službi, nastavničkom salom, skriptarnicom i radionicom za domara.