Огласна табла

> ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА <

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Избрни предмети, школска 2022/23 година

Основне струковне студије
 • Моле се студенти Основних струковних студија да се приликом уписа године определе за жељени изборни предмет попуњавањем изборне листе на шалтеру студентске службе, сваки радни дан у периоду од 10 до 13 часова. Настава за изборне предмете почиње 03. октобра 2022. године.
 • Све детаљне информације о изборним предметима можете пронаћи ОВДЕ

 

Мастер струковне студије
 • Моле се студенти Мастер струковних студија да се до петка, 07. октобра 2022. године, определе за изборне предмете попуњавањем изборне листе на шалтеру студентске службе, сваки радни дан у периоду од 10 до 13 часова. Настава за изборне предмете почиње 10. октобра 2022. године.
 • Све детаљније информације о изборним предметима можете пронаћи ОВДЕ

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Упис у школску 2022/23. годину

(трећи уписни рок)

» КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ФОРМИРАНЕ НА ОСНОВУ УСПЕХА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ И БОДОВА ОСТВАРЕНИХ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ «

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ :

 

*********************************************************

» ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ФОРМИРАНЕ НА ОСНОВУ УСПЕХА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ И РЕЗУЛТАТА СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА «

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

*********************************************************

 

» ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА НА ОСНОВУ УСПЕХА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ И РАСПОРЕДОМ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА «

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

*********************************************************

 • Конкурс за упис на основне струковне студије на Акдемији техничко – уметничких струковних студија Београд, Одсек висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент за школску 2022-2023 годину – трећи уписни рок (септембар) можете пронаћи ОВДЕ

 

 • Конкурс за упис на мастер струковне студије на Акдемији техничко – уметничких струковних студија Београд, Одсек висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент за школску 2022-2023 годину – трећи уписни рок (септембар) можете пронаћи ОВДЕ

 

*********************************************************

Упис у школску 2022/23. годину

(другиуписни рок)

» КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ФОРМИРАНА НА ОСНОВУ УСПЕХА ОСТАРЕНОГ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА «

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

 

» ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА НА ОСНОВУ УСПЕХА ОСТВАРЕНОГ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА «

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

*********************************************************

 

» КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ФОРМИРАНЕ НА ОСНОВУ УСПЕХА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ И БОДОВА ОСТВАРЕНИХ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ «

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ :

 

*********************************************************

 

» ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ФОРМИРАНЕ НА ОСНОВУ УСПЕХА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ И РЕЗУЛТАТА СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА «

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

*********************************************************

 

» ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА НА ОСНОВУ УСПЕХА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ «

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

(распоред полагања пријемног испита можете погледати ОВДЕ)

 

********************************************************

 

 • Конкурс за упис на основне струковне студије на Акдемији техничко – уметничких струковних студија Београд, Одсек висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент за школску 2022-2023 годину – други уписни рок (септембар) можете пронаћи ОВДЕ

 

 • Конкурс за упис на мастер струковне студије на Акдемији техничко – уметничких струковних студија Београд, Одсек висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент за школску 2022-2023 годину – други уписни рок (септембар) можете пронаћи ОВДЕ

 

 • Информације о упису студената у прву годину ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА школске 2022/23. године – други уписни рок (септембар), можете погледати ОВДЕ

 

 • Информације о упису студената у прву годину МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА школске 2022/23. године – други уписни рок (септембар), можете погледати ОВДЕ

 

**********************************************************

Упис у школску 2022/23. годину

(први уписни рок)

 

* Документација потребна за упис *

 

» КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ФОРМИРАНЕ НА ОСНОВУ УСПЕХА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ И БОДОВА ОСТВАРЕНИХ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ «

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ :

 

» КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ «

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

**************************************************************

 

» ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ФОРМИРАНЕ НА ОСНОВУ УСПЕХА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ И РЕЗУЛТАТА СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА «

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

» ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ФОРМИРАНЕ НА ОСНОВУ УСПЕХА ОСТВАРЕНОГ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА И РЕЗУЛТАТА СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА «

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

**************************************************************

 

» ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА НА ОСНОВУ УСПЕХА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ «

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

(расподелу кандидата по групама можете погледати ОВДЕ)

 

» ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА НА ОСНОВУ УСПЕХА ОСТВАРЕНОГ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА «

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

**************************************************************

 • Све инфорамције везане за Конкурс за упис на основне и мастер струковне студије на АТУСС за први уписни рок за школку 2022/2023. годину можете понаћи  ОВДЕ

 

 • Модели докумената за студенте који се уписују под посебним условима, а финансирају се из буџета Републике Србије (афирмативна мера), можете пронаћи  ОВДЕ

 

 • Информације о упису студената у прву годину ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА школске 2022/23. године, можете погледати ОВДЕ

 

 • Информације о упису студената у прву годину МАСТЕР      СТРУКОВНИХ СТУДИЈА школске 2022/23. године, можете погледати ОВДЕ

 

» ОБАВЕШТЕЊЕ О БУЏЕТСКИМ МЕСТИМА НА МАСТЕР СТУДИЈАМА «

Одлуком Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2022/23. години (“Сл. гласник РС”, бр. 66/2022 од 10. јуна 2022. године) која ступа на снагу 18. јуна 2022. године предвиђено је укупно 21 буџетско место на студијским програмима који се изводе у Акдемији техничко – уметничких струковних студија Београд.

Детаљне информације о расподели буџетских места по студијским програмима можете погледати ОВДЕ

 

********************************************************

********************************************************

◊ ПОЗИВНИЦА ◊

Изложба и серија радионица под називом “ВИКЕНД У ДТМ”
*******************************************************
Висина школарине за самофинансирајуће студенте Одсека Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент, за школску 2022/23. годину по студијским програмима основних струковних, односно мастер струковних студија

 

 

 

Belgrade Fashion Week – 10. maj 2022.

 

IQOS We Together – 13. maj 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важна обавештења, школска 2021/2022 год.:

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХИВА

Статут одсека