Наставно особље

Књига наставника

Професори струковних студија:

 1.  др ЈУЛИЈА АВАКУМОВИЋ
 2. др АНА АКСЕНТИЈЕВИЋ ЈЕЛИЋ
 3. мр ВЛАДИСЛАВ КОЦАРЕВ
 4.  др МАРИНА КОЦАРЕВА РАНИСАВЉЕВ
 5.  др БРАНИСЛАВА ЛАЗИЋ
 6.  др АДЕЛА МЕДОВИЋ БАРАЛИЋ
 7.  мр КАТАРИНА НИКОЛИЋ
 8.  др ДАНИЈЕЛА ПАУНОВИЋ
 9. др БИЉАНА ПЕЈИЋ
 10. мр ДУШАНКА ПИХЛЕР
 11. др БИЉАНА ПОПОВИЋ
 12. др МИЛУТИН РАКИЋ
 13. др МИРЈАНА РЕЉИЋ
 14. др ГОРАН САВАНОВИЋ
 15. др ЉИЉАНА СРЕТКОВИЋ
 16. др ОЛГА СТОЈАНОВИЋ
 17. др ДРАГАНА ЦЕРОВИЋ
 18. мр АНА ЦИЦОВИЋ
 19. др ГОРДАНА ЧОЛОВИЋ
 20. др МАРКО ШПИЛЕР

Виши предавачи:

 1. др МИРОЉУБ НИКОЛИЋ
 2. др МАРИЈА САВИЋ
 3. ИВАНА НАЈДАНОВИЋ
 4. АЉОША НИНКОВИЋ
 5. ДИЈАНА МИХАЈЛОВИЋ

Предавачи:

 1. мр ЈЕЛИСАВКА БУЛАТОВИЋ
 2. КАТАРИНА ЂОРЂЕВИЋ

Наставници ангажовани ван радног односа:

 1. др БРАНИСЛАВ ДИМИТРИЈЕВИЋ
 2. мр БРАНКА МИХАИЛОВИЋ
 3. ТАЊА РАДОВИЋ

Сарадници у настави:

 • ДРАГАНА ВУЧЕТИЋ
 • ЈОВАН ГЛИГОРИЈЕВИЋ
 • ДАНИЦА ГЛОЂОВИЋ
 • НИКОЛА МАКСИМОВИЋ
 • ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ
 • МИНА ПАУНОВИЋ
 • АНА ПЕРЕГИ
 • ИВАНА ТОМИЋ
 • АНА КРКОБАБИЋ
 • СОЊА ЈОЦИЋ

 Сарадници ван радног односа:

 • ВЕРИЦА ЈАНКОВИЋ
 • ВЕСНА МАРИЋ
 • ЈОРДАН РАЈКОВИЋ
 • др АЛЕКСАНДРА МИТРОВИЋ
 • КРИСТИНА САВИЋ
 • ДАНИЈЕЛА ЂОРЂЕВИЋ
 • СТЕФАН КАРАН

 

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ:

 1. РАДОЈКА БОГДАНОВИЋ, књижничар
 2. МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ, чистачица
 3. ИВАНА КОВАЧЕВИЋ, руководилац финансијско-рачуноводствених послова
 4. ДРАГАНА КРСТИЋ, виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
 5. МИРОСЛАВ ЛЕКОВИЋ, стручнотехнички сарадник за остале делатности
 6. МИЛА МАНДИЋ, самостални финансијско-рачуноводствени сарадник
 7. РАДОСАВ МИЛОШЕВИЋ, домар
 8. ЉИЉАНА НАСТАСОВИЋ, чистачица
 9. ГРОЗДА НИКОЛИЋ, секретар Школе
 10. ГОРИЦА РАДОИЧИЋ, чистачица
 11. БРАНИСЛАВА РИСТИЋ, пословни секретар
 12. НАДИСЛАВА СОВИЉ, виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања – руководилац
 13. ЈЕЛЕНА СРЕЋКОВИЋ, виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
 14. МАРИЈА СРНДОВИЋ, библиотекар