Општа акта

Статут

Одлука о изменама и допунама Статута, октобар 2018

 


Правилници

Правилник о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета
Правила студија
Правилник о студентским радовима
Правилник о усклађивању стечених стручних назива
Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета


Пословници

Пословник о раду НСВ Одсека

Пословник о раду Наставно-стручног већа
Пословник о раду Студентског парламента


Одлуке

Одлука о висини школарине за школску 2019-20.
Основни задаци и циљеви Школе