Наставно особље

Књига наставника

Професори струковних студија:

 1. др ЈУЛИЈА АВАКУМОВИЋ
 2. др АНА АКСЕНТИЈЕВИЋ ЈЕЛИЋ
 3. мр ВЛАДИСЛАВ КОЦАРЕВ
 4. др МАРИНА КОЦАРЕВА РАНИСАВЉЕВ
 5. др БРАНИСЛАВА ЛАЗИЋ
 6. др АДЕЛА МЕДОВИЋ БАРАЛИЋ
 7. др ШАБАН МУРАТОВИЋ
 8. мр КАТАРИНА НИКОЛИЋ
 9. др ДАНИЈЕЛА ПАУНОВИЋ
 10. др БИЉАНА ПЕЈИЋ
 11. мр ДУШАНКА ПИХЛЕР
 12. др БИЉАНА ПОПОВИЋ
 13. др МИЛУТИН РАКИЋ
 14. др МИРЈАНА РЕЉИЋ
 15. др ГОРАН САВАНОВИЋ
 16. др ЉИЉАНА СРЕТКОВИЋ
 17. др ОЛГА СТОЈАНОВИЋ
 18. др ДРАГАНА ЦЕРОВИЋ
 19. мр АНА ЦИЦОВИЋ
 20. др ГОРДАНА ЧОЛОВИЋ
 21. др МАРКО ШПИЛЕР

Предавачи:

22. мр ЈЕЛИСАВКА БУЛАТОВИЋ
23. МАЈА ГЕЦИЋ
24. КАТАРИНА ЂОРЂЕВИЋ
25. ДИЈАНА МИХАЈЛОВИЋ
26. ИВАНА НАЈДАНОВИЋ
27. АЉОША НИНКОВИЋ

Наставници ангажовани са других високошколских установа:

 1. др МИЛАН ГЛИГОРИЈЕВИЋ
 2. др ОЛИВЕР ТОМИЋ
 3. др ЈЕЛЕНА АВАКУМОВИЋ
 4. мр БРАНКА МИХАИЛОВИЋ
 5. др ГОРАНА ИСАИЛОВИЋ
 6. ТАЊА РАДОВИЋ

Сарадници у настави:

Стручни сарадници

 1. ДРАГАНА ВУЧЕТИЋ
 2. ЈОВАН ГЛИГОРИЈЕВИЋ
 3. ДАНИЦА ГЛОЂОВИЋ
 4. НИКОЛА МАКСИМОВИЋ
 5. ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ
 6. МИНА ПАУНОВИЋ
 7.  АНА ПЕРЕГИ
 8. СНЕЖАНА ПОЗНАНОВИЋ
 9. ИВАНА ТОМИЋ

 

Сарадници ван радног односа:

Стручни сарадници-практичари

 1. ВЕРИЦА ЈАНКОВИЋ
 2. ВЕСНА МАРИЋ
 3. ЈОРДАН РАЈКОВИЋ
 4. АЛЕКСАНДРА МИТРОВИЋ
 5. МАТЕА КОРИЦА

 

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ:

 1.  РАДОЈКА БОГДАНОВИЋ, књижничар
 2.  ВЕСНА ГЛИГОРИЈЕВИЋ, технички секретар ВЈ Јагодина
 3.  МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ, спремачица
 4.  ИВАНА КОВАЧЕВИЋ, руководилац службе рачуноводства
 5.  ДРАГАНА КРСТИЋ, референт за студентска питања
 6.  МИРОСЛАВ ЛЕКОВИЋ, референт за јавне набавке, противпожарну заштиту и безбедност и здравље на раду
 7. МИЛА МАНДИЋ, референт за обрачунске послове
 8. РАДОСАВ МИЛОШЕВИЋ, домар
 9. ЉИЉАНА НАСТАСОВИЋ, спремачица
 10.  ГРОЗДА НИКОЛИЋ, секретар Школе
 11. ГОРИЦА РАДОИЧИЋ, спремачица
 12. БРАНИСЛАВА РИСТИЋ, стручни сарадник за правне и опште послове
 13. НАДИЦА СОВИЉ, руководилац студентске службе
 14.  ЈЕЛЕНА СРЕЋКОВИЋ, референт за студентска питања
 15. МАРИЈА СРНДОВИЋ, библиотекар