Наставно особље

Књига наставника

Професори струковних студија:

 1. др ЈУЛИЈА АВАКУМОВИЋ
 2. др АНА АКСЕНТИЈЕВИЋ ЈЕЛИЋ
 3. мр ВЛАДИСЛАВ КОЦАРЕВ
 4. др МАРИНА КОЦАРЕВА РАНИСАВЉЕВ
 5. др БРАНИСЛАВА ЛАЗИЋ
 6. др АДЕЛА МЕДОВИЋ БАРАЛИЋ
 7. др ШАБАН МУРАТОВИЋ
 8. мр КАТАРИНА НИКОЛИЋ
 9. др ДАНИЈЕЛА ПАУНОВИЋ
 10. др БИЉАНА ПЕЈИЋ
 11. мр ДУШАНКА ПИХЛЕР
 12. др БИЉАНА ПОПОВИЋ
 13. др МИЛУТИН РАКИЋ
 14. др МИРЈАНА РЕЉИЋ
 15. др ГОРАН САВАНОВИЋ
 16. др ЉИЉАНА СРЕТКОВИЋ
 17. др ОЛГА СТОЈАНОВИЋ
 18. др ДРАГАНА ЦЕРОВИЋ
 19. мр АНА ЦИЦОВИЋ
 20. др ГОРДАНА ЧОЛОВИЋ
 21. др МАРКО ШПИЛЕР

Виши предавач: 

22. др МИРОЉУБ НИКОЛИЋ

Предавачи:

23. мр ЈЕЛИСАВКА БУЛАТОВИЋ
24. МАЈА ГЕЦИЋ
25. КАТАРИНА ЂОРЂЕВИЋ
26. ДИЈАНА МИХАЈЛОВИЋ
27. ИВАНА НАЈДАНОВИЋ
28. АЉОША НИНКОВИЋ

Наставници ангажовани ван радног односа:

 1. др МИЛАН ГЛИГОРИЈЕВИЋ
 2. др ОЛИВЕР ТОМИЋ
 3. мр БРАНКА МИХАИЛОВИЋ
 4. ТАЊА РАДОВИЋ
 5. АЛЕКСАНДРА МИТРОВИЋ

Сарадници у настави:

34. ДРАГАНА ВУЧЕТИЋ
35. ЈОВАН ГЛИГОРИЈЕВИЋ
36. ДАНИЦА ГЛОЂОВИЋ
37. НИКОЛА МАКСИМОВИЋ
38. ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ
39. МИНА ПАУНОВИЋ
40. АНА ПЕРЕГИ
41. ИВАНА ТОМИЋ

 Сарадници ван радног односа:

 1. ВЕРИЦА ЈАНКОВИЋ
 2. ВЕСНА МАРИЋ
 3. ЈОРДАН РАЈКОВИЋ
 4. АНА КРКОБАБИЋ
 5. КРИСТИНА САВИЋ
 6. ДАНИЈЕЛА ЂОРЂЕВИЋ
 7. СОЊА ЈОЦИЋ
 8. МАРИЈА САВИЋ

 

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ:

 1. РАДОЈКА БОГДАНОВИЋ, књижничар
 2. МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ, чистачица
 3. ИВАНА КОВАЧЕВИЋ, руководилац финансијско-рачуноводствених послова
 4. ДРАГАНА КРСТИЋ, виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
 5. МИРОСЛАВ ЛЕКОВИЋ, стручнотехнички сарадник за остале делатности
 6. МИЛА МАНДИЋ, самостални финансијско-рачуноводствени сарадник
 7. РАДОСАВ МИЛОШЕВИЋ, домар
 8. ЉИЉАНА НАСТАСОВИЋ, чистачица
 9. ГРОЗДА НИКОЛИЋ, секретар Школе
 10. ГОРИЦА РАДОИЧИЋ, чистачица
 11. БРАНИСЛАВА РИСТИЋ, пословни секретар
 12. НАДИСЛАВА СОВИЉ, виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања – руководилац
 13. ЈЕЛЕНА СРЕЋКОВИЋ, виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
 14. МАРИЈА СРНДОВИЋ, библиотекар