Менаџмент у текстилној индустрији – ОСС МТИ

 

 

Основни циљ студијског програма  је постизање стручних знања, компентенција и вештина са ближим усмерењем студента ка менаџменту у текстилној индустрији.

Сврха реализације студијског програма огледа се у образовању струковних инжењера менаџмента, који могу да раде у предузећима која се баве производњом, набавком и продајом текстила и одеће, као и да стечена знања могу да примене за покретање сопствене производње текстила и одеће.

Струковни инжењер менаџмента  је компетентан и квалификован да сагледа послове и одабере оптимална решења у припреми, организацији и управљању производњом на конвенционалан начин и уз примену информационих технологија, у набавци, маркетингу, контроли у организацијама које се баве производњом, прометом и услугама текстила и одеће.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ОСС МТИ – МЕНАЏМЕНТ У ТЕКСТИЛНОЈ ИНДУСТРИЈИ

 

Настава се одвија према наставном плану који је усвојен на седници Наставног већа 22.04.2016. и 11.09.2017. године и који је у примени од школске 2017/2018. године

Студијски програм: Менаџмент у текстилној индустрији

ОСС МТИ

 

 

 

 

 

 

семестар

 

 

 

Редни

број

 

 

 

Шифра

 

 

 

                    Назив предмета

 

Статус

Ста

 тус

 

 

 

 ЕСПБ

Укупан број

часова

 предавања вежбе
1. ПМК 330110 Пословна математика О 7 2 2 1.
2. ОOР 333038 Основе организације О 5 2 2 1.
3. РАЧ 003126 Рачунари О 6 1 3 1.
4. МЕН 000004 Менаџмент О 6 2 2 1.
5. ОСД 002008 Основе дизајна О 6 2 2 1.
6. ЕНГ000006 Енглески језик О 6 2 2 2.
7. ОСМ 001124 Основе машинства О 6 3 3 2.
8. МРТ 331013 Маркетинг О 5 2 2 2.
9. ТВЛ 001015 Текстилна влакна О 6 3 2 2.
10. ПОК 330022 Пословна комуникација О 7 2 2 2.
11. ПИП 003029 Планирање и припрема производње О 6 2 2 3.
12. ЕКБ 331029 Економика бизниса О 5 2 2 3.
13. ТМА 001028 Текстилни материјали О 6 2 2 3.
14. МЉР 333113 Менаџмент људским ресурсима О 7 2 2 3.
15. УПП 331072 Управљање пројектима О 5 2 2 3.
16. ТИО 003044 Технологија израде одеће О 6 2 2 4.
17. СТР 003046 Студија рада О 5 2 2 4.
18. ФИМ 331023 Финансијскименаџмент O 6 2 2 4.
19.1. ИНЛ333050 Индустријска логистика ИЗ1 6 2 2 4.
19.2. КОК003066 Контрола квалитета текстилних производа ИЗ1 6 2 2 4.
20.1. ИТП333127 Интернет презентације ИЗ2 6 3 3 4.
20.2. МЕТ331110 Метрологија ИЗ2 6 3 3 4.
21. СТП 333186 Стручна пракса 1 О 2     4.
22. ОПТ 001062 Оплемењивање текстила О 6 2 2 5.
23. СТМ 331057 Стратегијски менаџмент О 7 2 3 5.
24. МЈН 333130 Менаџмент јавним набавкама О 6 3 2 5.
25.1. МПК003031 Машине и постројења у конфекцији ИБ3 6 2 2 5.
25.2. МИО002019 Мода и одевање ИБ3 6 2 2 5.
26.1. ИСТ 003059 Испитивање текстила ИБ4 6 2 2 5.
26.2. ТЧТ 001061 Технички текстил ИБ4 6 2 2 5.
27. ОПМ 331067 Оперативни менаџмент О 7 3 3 6.
28. ПДЗ 003056 Предузетништво О 6 3 3 6.
29.1. ПДЗ003131 Процес дизајна ИБ5 6 3 3 6.
29.2. УИС333181 Управљачки информациони системи ИБ5 6 2 2 6.
30. СТП 333187 Стручна пракса 2 О 4     6.
31. ЗВР 333188 Завршни рад О 6     6.
 

Укупан број ЕСПБ

 

 

 

 

Књига предмета ОСС МТИ – 2016-17.

Архива наставних планова