Менаџмент у текстилној индустрији – ОСС МТИ

 

Основни циљ студијског програма  је постизање стручних знања, компентенција и вештина са ближим усмерењем студента ка менаџменту у текстилној индустрији.

Сврха реализације студијског програма огледа се у образовању струковних инжењера менаџмента, који могу да раде у предузећима која се баве производњом, набавком и продајом текстила и одеће, као и да стечена знања могу да примене за покретање сопствене производње текстила и одеће.

Струковни инжењер менаџмента  је компетентан и квалификован да сагледа послове и одабере оптимална решења у припреми, организацији и управљању производњом на конвенционалан начин и уз примену информационих технологија, у набавци, маркетингу, контроли у организацијама које се баве производњом, прометом и услугама текстила и одеће.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ОСС МТИ – МЕНАЏМЕНТ У ТЕКСТИЛНОЈ ИНДУСТРИЈИ

 

Студенти прве и друге године слушају наставу према наставном плану који је усвојен на седници Наставног већа 22.04.2016. и 11.09.2017. године и који је у примени од школске 2017/2018. године, студенти треће године слушају наставу према наставном плану који је усвојен на седници Наставног већа 25.08.2015. године и који је у примени од школске 2016/2017. године.

Студијски програм: Менаџмент у текстилној индустрији ОСС МТИ

семестар

Редни

број

Шифра

                  Назив предмета

 

Статус

 

ЕСПБ Укупан број

часова

 предавања вежбе
1. ПМК 330110 Пословна математика О 7 2 2 1.
2. ОOР 333038 Основе организације О 5 2 2 1.
3. РАЧ 003126 Рачунари О 6 1 3 1.
4. МЕН 000004 Менаџмент О 6 2 2 1.
5. ОСД 002008 Основе дизајна О 6 2 2 1.
6. ЕНГ000006 Енглески језик О 6 2 2 2.
7. ОСМ 001124 Основе машинства О 6 3 3 2.
8. МРТ 331013 Маркетинг О 5 2 2 2.
9. ТВЛ 001015 Текстилна влакна О 6 3 2 2.
10. ПОК 330022 Пословна комуникација О 7 2 2 2.
11. ПИП 003029 Планирање и припрема производње О 6 2 2 3.
12. ЕКБ 331029 Економика бизниса О 5 2 2 3.
13. ТМА 001028 Текстилни материјали О 6 2 2 3.
14. МЉР 333113 Менаџмент људским ресурсима О 7 2 2 3.
15. УПП 331072 Управљање пројектима О 5 2 2 3.
16. ТИО 003044 Технологија израде одеће О 6 2 2 4.
17. СТР 003046 Студија рада О 5 2 2 4.
18. ФИМ 331023 Финансијскименаџмент O 6 2 2 4.
19.1. ИНЛ333050 Индустријска логистика ИЗ1 6 2 2 4.
19.2. КОК003066 Контрола квалитета текстилних производа ИЗ1 6 2 2 4.
20.1. ИТП333127 Интернет презентације ИЗ2 6 3 3 4.
20.2. МЕТ331110 Метрологија ИЗ2 6 3 3 4.
21. СТП 333186 Стручна пракса 1 О 2     4.
21. ОПТ001062 Оплемењивање  текстила О 6 2 2 5.
22. СТМ341057 Стратегијски менаџмент О  6 2 3 5.
23 МЈН341130 Менаџмент јавним набавкама  О 7 3 2 5.
24.1 МПК 233031 Машине и постројења  у конфекцији ИБ3 6 2 2 5.
24.2 МИО114019 Мода и одевање ИБ3 6 2 2 5.
25.1 ИСТ 203059 Испитивање текстила ИБ4  6 2 2 5.
25.2. ТЧТ001061 Технички текстил ИБ4 6 2 2 5.
26 ОПМ003067 Оперативни менаџмент   О  7 3 3 6.
27 ПДЗ343056 Предузетништво О 6 3 3 6.
28.1 ПДЗ006131 Процес дизајна ИБ5 5 3 3 6.
28.2 ИНС343055 Информациони системи ИБ5 5 2 2 6.
29. СТП 003071 Стручна пракса О 4     6.
30. ЗВР 003128 Завршни рад О 6     6.
Укупан број ЕСПБ  

 

 

 

 

Књига предмета ОСС МТИ – 2016-17.

Архива наставних планова