Менаџмент у текстилној индустрији – ОСС МТИ

 

Основни циљ студијског програма  је постизање стручних знања, компентенција и вештина са ближим усмерењем студента ка менаџменту у текстилној индустрији.

Сврха реализације студијског програма огледа се у образовању струковних инжењера менаџмента, који могу да раде у предузећима која се баве производњом, набавком и продајом текстила и одеће, као и да стечена знања могу да примене за покретање сопствене производње текстила и одеће.

Струковни инжењер менаџмента  је компетентан и квалификован да сагледа послове и одабере оптимална решења у припреми, организацији и управљању производњом на конвенционалан начин и уз примену информационих технологија, у набавци, маркетингу, контроли у организацијама које се баве производњом, прометом и услугама текстила и одеће.

 

НАСТАВНИ ПЛАН У ПРИМЕНИ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ

Студенти прве године слушају наставу према наставном плану који је усвојен на седници Наставног већа 22.04.2016. и 11.09.2017. године и који је у примени од школске 2017/2018. године, студенти друге године слушају наставу према наставном плану који је усвојен на седници Наставног већа 25.08.2015. године и који је у примени од школске 2016/2017. године, a студенти треће године слушају наставу према наставном плану који је усвојен на седницама Наставног већа 27.05.2015. и 23.09.2015. године и који је у примени од школске 2015/2016. године.

Студијски програм: Менаџмент у текстилној индустрији

ОСС МТИ

семестар
Редни

број

Шифра Назив предмета Статус

 

ЕСПБ Укупан број

часова

предавања вежбе
1. ПМК 330110 Пословна математика О 7 2 2 1.
2. ОOР 333038 Основе организације О 5 2 2 1.
3. РАЧ 003126 Рачунари О 6 1 3 1.
4. МЕН 000004 Менаџмент О 6 2 2 1.
5. ОСД 002008 Основе дизајна О 6 2 2 1.
6. ЕНГ000006 Енглески језик О 6 2 2 2.
7. ОСМ 001124 Основе машинства О 6 3 3 2.
8. МРТ 331013 Маркетинг О 5 2 2 2.
9. ТВЛ 001015 Текстилна влакна О 6 3 2 2.
10. ПОК 330022 Пословна комуникација О 7 2 2 2.
11. ПИП003029 Планирање и припрема производње О 6 2 2 3.
12. ЕКБ343115 Економика бизниса О 6 2 2 3.
13. ТМА001028 Текстилни  материјали О 6 2 2 3.
14. МЉР343113 Менаџмент људским ресурсима О 6 2 2 3.
15. УПП341072 Управљање пројектима О 6 2 2 3.
16. ТИО001043 Технологија израде одеће О 6 2 2 4.
17. СТР003046 Студија рада О 5 2 2 4.
18. ФИМ341023 Финансијски менаџмент О 7 2 2 4.
19.1 ИНЛ003050 Индустријска логистика ИБ1 6 2 2 4.
19.2 КОК003066 Контрола квалитета ИБ1 6 2 2 4.
20.1 ИТП003127 Интернет  презентације ИБ2 6 3 3 4.
20.2 МЕТ263110 Метрологија ИБ2 6 3 3 4.
21. ОПТ 001062 Оплемењивање текстила О 6 3 1 5.
22. СТМ 331057 Стратегијски менаџмент О 6 2 2 5.
23. МЈН 341130 Менаџмент јавним набавкама О 6 2 2 5.
24.1 МПК 233031 Машине и постројења у конфекцији ИБ3 6 2 2 5.
24.2 УПП 341072 Управљање пројектима ИБ3 6 2 2 5.
25.1 ИНС 343055 Информациони системи ИБ4 6 2 2 5.
25.2 МЕТ 263110 Метрологија ИБ4 6 2 2 5.
26. ОПМ 003067 Оперативни менаџмент О 6 2 3 6.
27. ПДЗ 343056 Предузетништво О 6 2 2 6.
28.1 ОПП 001060 Основе пројектовања процеса ИБ5 6 2 2 6.
28.2 ЕУТ 001073 Екологија у текстилу ИБ5 6 2 2 6.
29.1 ПРК 233074 Примена рачунара у конфекцији ИБ6 6 2 2 6.
29.2 МИО 114019 Мода и одевање ИБ6 6 2 2 6.
30. СТП 003071 Стручна пракса О 4     6.
31. ЗВР 003128 Завршни рад О 6     6.
 

Укупан број ЕСПБ

 

184

 

 

Књига предмета ОСС МТИ – 2016-17.

Архива наставних планова