Акредитација установе

Почетна акредитација

Уверење -Установа 30.04.2007.
Уверење -ОСС ТТ 30.04.2007.
Уверење -ОСС ОТ 30.04.2007.
Уверење -ОСС МТИ 30.04.2007.
Уверење -ОСС ДТО 30.04.2007.
Уверење -ССС ОТ 20.03.2009.


Друга акредитација

Уверење -Установа 27.04.2012.
Уверење -ССС МИМ 27.04.2012.
Уверење -ОСС МТИ 11.05.2012.
Уверење -ОСС ДТО 13.07.2012.
Уверење – ОСС ТИН 11.05.2012. 


Трећа акредитација

Уверење – Установа 16.11.2018
Уверење – ССС МИМ 26.12.2018
Уверење – ССС ОСН 15.09.2017.
Уверење – ОСС МТИ 15.09.2017.
Уверење – ОСС ТИН 15.09.2017.
Уверење – ОСС ДТО 13.10.2017.


Почетна акредитација нових студијских програма

Уверење – ОСС ТИН-ВЈ ЈА 07.06.2013.
Уверење -ССС ОСН 13.09.2013.


Књига наставног и ненаставног особља