Текстилно инжењерство

(изборни предмети)

 

Студенти друге године студијског програма основних струковних студија Текстилно инжењерство (ОСС ТИН), у оквиру групе изборних предмета:

 

  • у четвртом семестру (летњи семестар) могу изабрати један од понуђена два предмета

 

********************************************************

 

Студенти треће године студијског програма основних струковних студија текстилно инжењерство (ОСС ТИН), у оквиру две групе изборних предмета бирају по један и то:

 

  • у петом семестру (зимски семестар) могу изабрати један од понуђена два предмета

 

  • у петом семестру (зимски семестар) могу изабрати један од понуђена два предмета

 

********************************************************

 

Студенти треће године студијског програма основних струковних студија Текстилно инжењерство (ОСС ТИН), у оквиру две групе изборних предмета бирају по један и то:

 

  • у шестом семестру (летњи семестар) могу изабрати један од понуђена два предмета

 

  • у шестом семестру (летњи семестар) могу изабрати један од понуђена два предмета