Курс примене теорије форме у дизајну

  • Курсеви се одржавају током целе школске године
  • Настава се одвија у просторијама Академије АТУСС
  • Програм курсева омогућава нашим студентима основних и специјалистичких студија као и свима који желе да се баве дизајном да упознају теоријске концепте у ликовном обликовању као и њихове могућности примене у комуникацији кроз дизајн
  • Настава се изводи кроз предавања, вежбе и пројекте а стечено знање полазници презентују кроз рад на сопственом пројекту
  • По завршетку курсева полазници ће стећи или унапредити своје знање и вештине из области ликовног обликовања у дизајну предмета или дигиталних производа (апликације, интернет…)
  • На крају сваког нивоа полазници ће стечено знање презентовати кроз завршни рад и израду конкретног дизајнерског решења/задатка у складу са сопственоим интересовањем или облашћу из које долазе
  • За сваки успешно савладани ниво добијају сертификат о похађању курса

 

Елемeнти форме – навербална комуникација у дизајну – курс I

 

Примена теорија боја у дизајну – курс II

 

 

 

Исход:

  • По завршетку курса полазник је оспособљен да примењује теорије из области визуелне комуникације кроз дизајн предмета и дигиталних производа
  • По завршетку курса полазник активно примењује у пракси теорије боја, препознаје и користи културолошке специфичности у перцепцији боја, познаје припрему за сито-штампу коришћењем компјутерских програма и примењује колористичке принципе компоновања у дигиталном издаваштву

Оправданост:

  • Додатна едукација из области визуелне комуникације кроз дизајн даје могућност полазницима да унапреде своју праксу, било да се раи о бољој комуникацији унутар тима који учествује у креирању дигиталних или физичких производа или у самосталном креирању предмета и дигиталних апликација