Текстилно инжењерство – ОСС ТИН

 

Модул 1: Конструкција и моделованје;

Модул 2: Конфекција;

Основни циљ студијског програма је постизање стручних знања, компентенција и вештина из текстилног инжењерства са ближим усмерењем студента ка одевној технологији.

Сврха реализације студијског програма огледа се у  образовању струковних текстилних инжењера, који могу да раде у: конструкционој, технолошкој и оперативној припреми,  производним погонима малих, средњих и великих предузећа, лабораторијама за испитивање текстила, у средњим стручним школама као наставници практичне наставе у области  текстила и одеће. Текстилни инжењери могу да примене стечена знања за покретање сопствене производње у области одевне индустрије.

Струковни инжењер технологије је компетентан и квалификован да сагледа и обради конвенционалне и савремене поступке планирања и припреме производње од избора текстилних материјала, поступака конструисања, моделовања, технологије израде одеће, дораде и оплемењивања одевних предмета, кроз праћење, анализу и контролу процеса производње  у циљу рационализације и постизања задовољавајућег квалитета одевних производа. Струковни инжењер технологије је стручан да сагледа и обједини инжењерска знања из области дизајна, технологије и менаџмента, уз коришћење информационих технологија и примену програмских пакета за конструкциону припрему и  управљање  процесима производње одеће.

 

НАСТАВНИ ПЛАН У ПРИМЕНИ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ

Студенти прве године слушају наставу према наставном плану који је усвојен на седници Наставног већа 22.04.2016. и 11.09.2017. године и који је у примени од школске 2017/2018. године, студенти друге године слушају наставу према наставном плану који је усвојен на седници Наставног већа 25.08.2015. године и који је у примени од школске 2016/2017. године, a студенти треће године слушају наставу према наставном плану који је усвојен на седницама Наставног већа 27.05.2015. и 23.09.2015. године и који је у примени од школске 2015/2016. годинe

 

Студијски програм: Текстилно инжењерство – ОСС ТИН

прва година студија

семестар

Редни

број

Шифра Назив предмета Статус

 

ЕСПБ Укупан број

часова

предавања вежбе
1. MAT 220001 Математика О 6 2 2 1.
2. XEM 220002 Примењена хемија О 6 3 1 1.
3.  РАЧ 003126 Рачунари О 6 1 3 1.
4. МЕН 000004 Менаџмент О 6 2 2 1.
5. ОСД 002008 Основе дизајна О 6 2 2 1.
6. ФИЗ 220014 Физика О 6 2 2 2.
7. ЕНГ 000006 Енглески језик О 6 2 2 2.
8. ОСМ 001124 Основе машинства О 6 3 3 2.
9.  ТВЛ 001015 Текстилна влакна О 6 3 2 2.
10. OOO 222137 Основе обликовања одеће О 6 1 2 2.
 

 

Студијски програм: Текстилно инжењерство – ОСС ТИН

Модул М1: Моделарско конструкторски

семестар

Редни

број

Шифра                     Назив предмета Статус ЕСПБ Укупан број

часова

предавања вежбе
11. ПИП 003029 Планирање и припрема производње О 6 2 2 3.
12. МПК 233031 Машине и постројења у конфекцији О 6 2 2 3.
13 ТМА 001028 Текстилни материјали О 6 2 2 3.
14  КЖО 233030 Конструкција женске одеће О 6 2 3 3.
15.1  КДО 233049 Конструкција и моделовање дечје одеће ИБ1 6 2 2 3.
15.2 МЉР 343113 Менаџмент људским ресурсима ИБ1 6 2 2 3.
16. ТИО 233044 Технологија израде одеће О 6 3 3 4.
17. КМО 233045 Конструкција мушке одеће О 6 2 2 4.
18. МЖО 233047 Моделовање женске одеће О 6 3 2 4.
19. СТР 003046 Студија рада О 5 2 2 4.
20. ОТТ 221135 Основе текстилне технологије О 5 1 4 4.
21.  СТП 0030138 Стручна пракса 1 О 2 2 2 4.
22. ИСТ 203059 Испитивање текстила О 5 3 3 5.
23. ОПТ 001062 Оплемењивање текстила О 6 3 1 5.
24. ИСО 223125 Израда спортске одеће О 6 3 2 5.
25. МОД 223064 Моделовање мушке одеће О 6 1 4 5.
26.1 МЉР 343113 Менаџмент људским ресурсима ИБМ2 6 2 2 5.
26.2 ИОД 233051 Израда одеће од денима ИБМ2 6 2 2 5.
27. ЕУТ 001073 Екологија у текстилу О 6 2 2 6.
28. МРТ 343013 Маркетинг О 6 2 2 6.
29.1 ПРК 233074 Примена рачунара у конфекцији ИБМ3 6 2 2 6.
29.2 ПДЗ 343056 Предузетништво ИБМ3 6 2 2 6.
30.1 ИМД 233126 Израда модних детаља ИБМ4 6 2 2 6.
30.2 ИТП 003127 Интернет презентације ИБМ4 6 2 2 6.
31. СТП 003071 Стручна пракса О 4     6.
32. ЗВР 003128 Завршни рад О 6     6.
 

 

Студијски програм: Текстилно инжењерство – ОСС ТИН

Модул М2: Конфекцијски

семестар

Редни

број

Шифра Назив предмета Статус

 

ЕСПБ Укупан број

часова

предавања вежбе
11. ПИП 003029 Планирање и припрема производње О 6 1 3 3.
12. МПК 233031 Машине и постројења у конфекцији О 6 2 2 3.
13 ТМА 001028 Текстилни материјали О 6 2 2 3.
14  КЖО 233030 Конструкција женске одеће О 6 2 3 3.
15.1  КДО 233049 Конструкција и моделовање дечје одеће ИБ1 6 2 2 3.
15.2 МЉР 343113 Менаџмент људским ресурсима ИБ1 6 2 2 3.
16. ТИО 233044 Технологија израде одеће О 6 3 3 4.
17. КМО 233045 Конструкција мушке одеће О 6 2 2 4.
18. МЖО 233047 Моделовање женске одеће О 6 3 2 4.
19. СТР 003046 Студија рада О 5 2 2 4.
20. ОТТ 221135 Основе текстилне технологије О 5 1 4 4.
21.  СТП 0030138 Стручна пракса 1 О 2 2 2 4.
22. ИСТ 203059 Испитивање текстила О 5 3 3 5.
23. ОРГ 343038 Организација процеса производње О 6 2 2 5.
24. ОПТ 001062 Оплемењивање текстила О 6 3 1 5.
25. ИСО 223125 Израда спортске одеће О 6 3 2 5.
26.1 ПОК 001022 Пословна комуникација ИБМ2 6 2 2 5.
26.2 МЉР 343113 Менаџмент људским ресурсима ИБМ2 6 2 2 5.
27. ОПМ 003067 Оперативни менаџмент О 6 2 3 6.
28. ТЧТ 001061 Технички текстил О 6 2 2 6.
29.1 ПРК 233074 Примена рачунара у конфекцији ИБМ3 6 2 2 6.
29.2 ИМД 233051 Израда модних детаља ИБМ3 6 2 2 6.
30.1 ЕУТ 001073 Екологија у текстилу ИБМ4 6 2 2 6.
30.2 ОПП 001060 Основе пројектовања процеса ИБМ4 6 2 2 6.
31. СТП 003071 Стручна пракса О 4     6.
32. ЗВР 003128 Завршни рад О 6     6.
 

 

Књига предмета за Модул 1 – 2016-17.

Књига предмета за Модул 2 – 2016-17.

Архива наставних планова