Текстилно инжењерство – ОСС ТИН

 

Модул 1: Конструкција и моделованје;

Модул 2: Конфекција;

Основни циљ студијског програма је постизање стручних знања, компентенција и вештина из текстилног инжењерства са ближим усмерењем студента ка одевној технологији.

Сврха реализације студијског програма огледа се у  образовању струковних текстилних инжењера, који могу да раде у: конструкционој, технолошкој и оперативној припреми,  производним погонима малих, средњих и великих предузећа, лабораторијама за испитивање текстила, у средњим стручним школама као наставници практичне наставе у области  текстила и одеће. Текстилни инжењери могу да примене стечена знања за покретање сопствене производње у области одевне индустрије.

Струковни инжењер технологије је компетентан и квалификован да сагледа и обради конвенционалне и савремене поступке планирања и припреме производње од избора текстилних материјала, поступака конструисања, моделовања, технологије израде одеће, дораде и оплемењивања одевних предмета, кроз праћење, анализу и контролу процеса производње  у циљу рационализације и постизања задовољавајућег квалитета одевних производа. Струковни инжењер технологије је стручан да сагледа и обједини инжењерска знања из области дизајна, технологије и менаџмента, уз коришћење информационих технологија и примену програмских пакета за конструкциону припрему и  управљање  процесима производње одеће.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ОСС ТИН – ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО

 

Студенти прве и друге године слушају наставу према наставном плану који је усвојен на седници Наставног већа 22.04.2016. и 11.09.2017. године и који је у примени од школске 2017/2018. године, студенти треће године слушају наставу према наставном плану који је усвојен на седници Наставног већа 25.08.2015. године и који је у примени од школске 2016/2017. године.

Студијски програм: Текстилно инжењерство ОСС ТИН

семестар

Редни

број

Шифра

   Назив предмета

 

Статус

Ста

тус

 ЕСПБ

Укупан број

часова

 предавања вежбе
1. MAT 220001 Математика О 6 2 2 1.
2. XEM 220002 Примењена хемија О 6 3 1 1.
3. РАЧ 003126 Рачунари О 6 1 3 1.
4. МЕН 000004 Менаџмент О 6 2 2 1.
5. ОСД 002008 Основе дизајна О 6 2 2 1.
6. ФИЗ 220014 Физика О 6 2 2 2.
7. ЕНГ 000006 Енглески језик О 6 2 2 2.
8. ОСМ 001124 Основе машинства О 6 3 3 2.
9. ТВЛ 001015 Текстилна влакна О 6 3 2 2.
10. OOO 222137 Основе обликовања одеће О 6 1 2 2.
11. ПИП 003029 Планирање и припрема производње О 6 2 2 3.
12. ОТТ 221135 Основе текстилне технологије О 6 2 2 3.
13 МПК 003031 Машине и постројења у конфекцији О 6 2 2 3.
14 ТМА 001028 Текстилни материјали О 6 2 2 3.
15. КЖО 223030 Конструкција женске одеће О 6 2 3 4
16.1 КДО 223049 Конструкција и моделовање дечје одеће ИБ1 6 2 2 4.
16.2 КОК 003066 Контрола квалитета текстилних производа ИБ1 6 2 2 4.
17. ТИО 003044 Технологија израде одеће О  6 2 2 4.
18. КМО 223045 Конструкција мушке одеће О 5 2 2 4.
19. МЖО 223047 Моделовање женске одеће О 6 3 3 4.
20. СТР 003046 Студија рада О 5 2 2 4.
21. СТП 223038 Стручна пракса 1  О 2     4.
22. ИСТ 203059 Испитивање текстила О 6 2 2 5.
23. ОПТ 001062 Оплемењивање текстила О 6 2 2 5.
24. ММО 233064 Моделовање мушке одеће О 6 3 3 5.
25.1 ИОД 233051 Израда одеће од денима ИБ2 6 3 3 5.
25.2 ИМД 223126 Израда модних детаља ИБ2 6 3 3 5.
26.1 МИО114019 Мода и одевање ИБ3 6 2 2 5.
26.2. ТЧТ001061 Технички текстил ИБ3 6 2 2 5.
27. ПРК 233074 Примена рачунара у конфекцији О 7 2 3 6.
28.1 ИСО 223125 Израда спортске одеће ИБ4 7 3 2 6.
28.2 ЕУТ 001073 Екологија у текстилу ИБ4 7 3 2 6.
29.1 ПДЗ006131 Процес дизајна ИБ5 6 3 3 6.
29.2 ИТП003127 Интернет  презентације ИБ5 6 3 3 6.
30. СТП 003071 Стручна пракса 2 О 4     6.
31. ДПР 003128 Завршни рад О 6     6.
Укупан број ЕСПБ  

 

 

Напомена:Студент у трећој години може да бира групу изборних предмета:

Модул М1 Моделарско конструкторски:25.1;26.1;28.1, 29.1 или

Модул М2 Конфекцијски : 25.2;26.2;28.2, 29.2

 

Књига предмета за Модул 1 – 2016-17.

Књига предмета за Модул 2 – 2016-17.

Архива наставних планова