Остале информације

Акредитација

Информације о акредитацији одсека

 

  • нова уверења о акредитацији за основне струковне студије

Текстилно инжењерство уврење о акредитацији студијског програма

 


  • основне струковне студије

Дизајн текстила и одеће – уверење о акредитацији студијског програма

Текстилно инжењерство – уверење о акредитацији студијског програма

Менаџмент у текстилној индустрији – уверење о акредитацији студијског програма

 

  • мастер струковне студије

Дизајн текстила и одеће – уверење о акредитацији студијског програма

Текстилно инжењерствоуверење о акредитацији студијског програма

(проширење акредитицаје студијског програма Текстилно инжењерство)

Менаџмент у модној индустрији – уверење о акредитацији студијског програма

 


Информатор о раду

Одлука о усвајању Извештаја о фин. пословању за 2020. годину

Извештај о фин. пословању за 2020

Финансијки план за 2020. годину

Информатор о раду – фебруар 2019

 


Архив информатора о раду

Информатор о раду – јул 2018
Информатор о раду – април 2017.
Информатор о раду – јул 2016. 
Информатор о раду – јун 2013.

 


Планови и програми

Програм рада 2018-2019
Програм рада 2017-2018.
Програм рада 2016-2017.
Програм рада 2015-2016.
Средњорочни план рада 2016-2021.
Средњорочни план 2011-2016. ревизија 2014.
Средњорочни план рада 2011-2016.
Дугорочни план рада 2011-2021.
Дугорочни план 2011-2021. ревизија 2014.

 


Извештаји о раду

Извештај о раду 2018-2019
Извештај о раду 2017-2018
Извештај о раду 2016-2017.
Извештај о раду 2015-2016.
Извештај о раду 2014-2015.