Акредитација установе

Почетна акредитација

Uverenje -Ustanova 30.04.2007.
Uverenje -OSS TT 30.04.2007.
Uverenje -OSS OT 30.04.2007.
Uverenje -OSS MTI 30.04.2007.
Uverenje -OSS DTO 30.04.2007.
Uverenje -SSS OT 20.03.2009.


Друга акредитација

Uverenje -Ustanova 27.04.2012.
Uverenje -SSS MIM 27.04.2012.
Uverenje -OSS MTI 11.05.2012.
Uverenje -OSS DTO 13.07.2012.
Uverenje – OSS TIN 11.05.2012.


Почетна акредитација нових студијских програма

Uverenje – OSS TIN-VJ JA 07.06.2013.
Uverenje -SSS OSN 13.09.2013.


Књига наставника