Сервиси

Професорски сервис – можете приступити ОВДЕ

Студентски сервис – можете приступити ОВДЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
 
Сваки студент је обавезан да у позиву на број наведе сврху плаћања тако што ће навести одговарајућу шифру плаћања на крају позива на број.
 
  • нови број жиро рачуна: 840-2119666-62
  • позив на број: 5-број индекса-шифра

Пример: за студента чији је број индекса Б01/22ДТО позив на број би био:

  • за уплату школарине: 5-Б01/22ДТО-00
  • за уплату пријаве испита: 5-Б01/22ДТО-01

Шифре за остале сврхе плаћања можете погледати на страници Инструкцијe за плаћање и ценовник, а биће и на студенстком сервису.