Упис

Упис 2017/18

 

Konačna rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit TIN 2017-2018.
Konačna rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit MTI 2017-2018.
Konačna rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit DTO 2017-2018.
Dokumentacija za upis 2017-18 (1)
Obaveštenje za II upisni rok
Dokumentacija za upis 2017-18
Jedinstvena rang lista DTO 2017-2018. II rok
Jedinstvena rang lista MTI 2017-2018. II rok
Jedinstvena rang lista TIN 2017-2018. II rok
Konačna rang lista MTI 2017-18. II rok
Konačna rang lista TIN 2017-18. II rok
Obaveštenje o upisu sss
Obaveštenje za junski upisni rok 2017-18
Zadaci za prijemni DTM 2017
KONKURS za upis 2017-2018
Napomena

 

Програм афирмативних мера

Model Izjave 2 2017
Model Izjave 1 2017
Model Preporuke 2017

 

 

Архива

Подаци из предходних уписних година

 

↓Упис 2016/17↓

Zadaci za prijemni 2016
Informator za skolsku 2016-2017
VS Jagodina drugi upisni rok
Obaveštenje komisije – septembarski upisni rok
KONKURS drugi upisni rok
Rangirana lista kandidata DTO 2016 drugi upisni rok konačan
MTI-SEPTEMBAR TIN-SEPTEMBAR
Dokumentacija za upis – drugi upisni rok
Jedinstvena rang lista VJ Jagodina

 

↓Упис 2015/16↓

Konkursna dokumentacija

 

↓Упис 2014/15↓

Dokumentacija za upis
INFORMATOR ZA VJ JAGODINA