Контакт

 

 

Адреса:

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент

Старине Новака бр. 24, 11000 Београд, Србија

 

Контакт информације:

Руководилац Одсека: 011/3234-002
Секретаријат: 011/3234-002, vtts@eunet.rs

Рачуноводство: 011/3232-430, 011/3233-694; racunovodstvovtts@gmail.com

Студентска служба: 011/3233-694; studentskasl.dtm@gmail.com
Библиотека: 069/229-11-49; dtmskolab@gmail.com

 

 

 

 

Жиро рачун Одсека:

840-2119666-62

 

Радно време:

Студентска служба:
10:00ч – 13:00ч