Контакт

 

 

 

Адреса:

Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент
Старине Новака бр. 24
11000 Београд,
Србија

 

Телефони:

Директор: 011/3234-002
Секретаријат: 011/3234-002
Студентска служба: 011/3233-694
Рачуноводство: 011/3232-430, 011/3233-694
Библиотека: 011/3232-430

email:

vtts@eunet.rs

Радно време:

Студентска служба:
10:00ч – 13:00ч