Контакт

 

 

 

Адреса:

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент

Старине Новака бр. 24, 11000 Београд, Србија

 

Телефони:

Директор: 011/3234-002
Секретаријат: 011/3234-002
Студентска служба: 011/3233-694
Рачуноводство: 011/3232-430, 011/3233-694
Библиотека: 011/3232-430

 

email:

vtts@eunet.rs

 

Радно време:

Студентска служба:
10:00ч – 13:00ч