Курс основа конструкције и моделовања

  • Циљ курса је оспособљавање кандидата за самосталну израду шаблона
  • Настава се изводи кроз практичан рад и вежбе, а реализацијом одевног предмета кандидати сублимирају и презентују стечено знање
  • Настава се одвија у просторијама Академије АТУСС у специјализованим учионицама за конструкцију и моделовање одеће
  • По завршетку курса полазници добијају сертификате
  • Сваком полазнику су омогућене: кројачке лутке, машине за шивење, прибор…
  • Полазници ће поред техничког знања имати прилику да се упознају са различитим материјалима и техникама, и тиме обогате своје дизајнерске способности
  • Курс је подељен на нивое, и на крају сваког нивоа долази до презентације радова израђених током курса

 

Основни ниво – курс 1

 

Средњи ниво – курс 2

 

Напредни ниво – курс 3

 

Виши ниво – курс 4а

 

Виши ниво – курс 4б

 

Виши напредни ниво – курс 5а

 

Виши напредни ниво – курс 5б