Курс конструкција и моделовање женске одеће, CAD

 • Курсеви се одржавају током целе школске године
 • Настава се одвија у просторијама Академије АТУСС у специјализованим учионицама за конструкцију и моделовање одеће
 • Програм курсева омогућава нашим студентима (моделарима, модним дизајнерима и менаџерима) као и свима који желе да се баве модом да се боље упознају са карактеристикама материјала, техникама моделовања и драпирања, као и израдом кројева на CAD систему
 • Настава се изводи кроз практичан рад и вежбе а стечено знање полазници презентују кроз реализацију прототипа одређених одевних предмета
 • По завршетку курсева полазници ће бити оспособљени класичним 2D техникама да реализују и моделују основне и сложене одевне предмете…
 • Сваком полазнику су омогућене: кројачке лутке, машине за шивење, прибор…
 • На крају сваког нивоа полазници ће стечено знање презентовати кроз завршни рад и израду одевног предмета
 • За сваки успешно савладани ниво добијају сертификат о похађању курса

 

Основни ниво – курс I

 

Средњи ниво – курс IIа

 

Средњи ниво – курс IIb

 

Курс из CAD-а за конструкциону припрему одеће

 

 

 

Исход:

 • По завршетку курса полазник је оспособљен да самостално конструише и моделује базне женске одевне предмете (хаљина, блуза и панталоне).
 • По завршетку курса полазник је оспособљен да сампстално конструише и моделује базне одевне предмете (равна, проширена, звонаста сукња …)
 • По завршетку курса полазник је оспособљен да самостално припрема одевне предмте за комплетирање, градирање и уклапање кројних делова у кројну слику.

Оправданост:

 • Оспособљавањем незапослених лица, односно њиховом преквалификацијом омогући ће се њихово запошљавање у области одевне индустрије, како у приватном, тако и у државном сектору. Ствара се могућност вршења самосталне делатности из наведене области.