Изборни предмети

Основне струковне студије

  • Дизајн текстила и одеће
  • Текстилно инжењерство
  • Менаџмент у текстилној индустрији

 

Мастер струковне студије

  • Дизајн текстила и одеће
  • Текстилно инжењерство
  • Менаџмент у модној индустрији