Упис 2022/23

***********************************************************************************************

◊ ЧЕТВРТИ УПИСНИ РОК ◊

(за основне струковне студије)

 

» КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ФОРМИРАНА НА ОСНОВУ УСПЕХА ОСТАРЕНОГ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА И БОДОВА ОСТВАРЕНИХ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ«

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

» ПРЕЛИМИНАРНA РАНГ ЛИСТA КАНДИДАТА ФОРМИРАНА НА ОСНОВУ УСПЕХА ОСТВАРЕНОГ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА И РЕЗУЛТАТА СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА «

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

 

 • Конкурс за упис на основне струковне студије на Акдемији техничко – уметничких струковних студија Београд, Одсек висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент за школску 2022-2023 годину – трећи уписни рок можете пронаћи ОВДЕ

 

◊ ШЕСТИ УПИСНИ РОК ◊

(за мастер струковне студије)

 • Конкурс за упис на мастер струковне студије на Акдемији техничко – уметничких струковних студија Београд, Одсек висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент за школску 2022-2023 годину – шести уписни рок можете пронаћи ОВДЕ

***********************************************************************************************

 

◊ ПЕТИ УПИСНИ РОК ◊

 

» КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ФОРМИРАНА НА ОСНОВУ УСПЕХА ОСТАРЕНОГ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА «

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

» КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ФОРМИРАНА НА ОСНОВУ УСПЕХА ОСТАРЕНОГ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА И БОДОВА ОСТВАРЕНИХ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ«

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

***********************************************************************************************

 

» ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА НА ОСНОВУ УСПЕХА ОСТВАРЕНОГ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА И РЕЗУЛТАТА СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА «

» ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА НА ОСНОВУ УСПЕХА ОСТВАРЕНОГ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА «

 

***********************************************************************************************

 

» ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА НА ОСНОВУ УСПЕХА ОСТВАРЕНОГ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА «

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

***********************************************************************************************

 

 • Конкурс за упис на мастер струковне студије на Акдемији техничко – уметничких струковних студија Београд, Одсек висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент за школску 2022-2023 годину – пети уписни рок можете пронаћи ОВДЕ

 

***********************************************************************************************

◊ ЧЕТВРТИ УПИСНИ РОК ◊

 • Конкурс за упис на мастер струковне студије на Акдемији техничко – уметничких струковних студија Београд, Одсек висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент за школску 2022-2023 годину – четврти уписни рок (октобар) можете пронаћи ОВДЕ

***********************************************************************************************

» КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ФОРМИРАНА НА ОСНОВУ УСПЕХА ОСТАРЕНОГ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА «

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

» КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ФОРМИРАНА НА ОСНОВУ УСПЕХА ОСТАРЕНОГ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА И БОДОВА ОСТВАРЕНИХ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ«

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

***********************************************************************************************

 

» ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА НА ОСНОВУ УСПЕХА ОСТВАРЕНОГ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА – финална «

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

» ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ФОРМИРАНЕ НА ОСНОВУ УСПЕХА ОСТВАРЕНОГ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА И РЕЗУЛТАТА СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА «

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

***********************************************************************************************

» ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА НА ОСНОВУ УСПЕХА ОСТВАРЕНОГ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА «

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

***********************************************************************************************

◊ ТРЕЋИ УПИСНИ РОК ◊

 

» КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ФОРМИРАНА НА ОСНОВУ УСПЕХА ОСТАРЕНОГ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА «

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

» КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ФОРМИРАНА НА ОСНОВУ УСПЕХА ОСТАРЕНОГ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА И БОДОВА ОСТВАРЕНИХ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ«

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

***********************************************************************************************

» ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ФОРМИРАНЕ НА ОСНОВУ УСПЕХА ОСТВАРЕНОГ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА И РЕЗУЛТАТА СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА «

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

» ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА НА ОСНОВУ УСПЕХА ОСТВАРЕНОГ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА – финална «

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

***********************************************************************************************

» ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА НА ОСНОВУ УСПЕХА ОСТВАРЕНОГ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА «

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

***********************************************************************************************

 

» КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ФОРМИРАНЕ НА ОСНОВУ УСПЕХА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ И БОДОВА ОСТВАРЕНИХ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ «

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ :

 

***********************************************************************************************

 

» ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ФОРМИРАНЕ НА ОСНОВУ УСПЕХА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ И РЕЗУЛТАТА СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА «

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

***********************************************************************************************

 

» ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА НА ОСНОВУ УСПЕХА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ И РАСПОРЕДОМ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА «

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

***********************************************************************************************

 

 • Конкурс за упис на основне струковне студије на Акдемији техничко – уметничких струковних студија Београд, Одсек висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент за школску 2022-2023 годину – трећи уписни рок (септембар) можете пронаћи ОВДЕ

 

 • Конкурс за упис на мастер струковне студије на Акдемији техничко – уметничких струковних студија Београд, Одсек висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент за школску 2022-2023 годину – трећи уписни рок (септембар) можете пронаћи ОВДЕ

_______________________________________________________________________________________________

 

◊ ДРУГИ УПИСНИ РОК ◊

(СЕПТЕМБАР)

» КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ФОРМИРАНА НА ОСНОВУ УСПЕХА ОСТАРЕНОГ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА «

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

» ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА НА ОСНОВУ УСПЕХА ОСТВАРЕНОГ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА «

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

********************************************************************************************************************

 

» КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ФОРМИРАНЕ НА ОСНОВУ УСПЕХА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ И БОДОВА ОСТВАРЕНИХ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ «

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ :

 

********************************************************************************************************************

 

» ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ФОРМИРАНЕ НА ОСНОВУ УСПЕХА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ И РЕЗУЛТАТА СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА «

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

********************************************************************************************************************

 

» ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА НА ОСНОВУ УСПЕХА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ «

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

(распоред полагања пријемног испита можете погледати ОВДЕ)

 

********************************************************************************************************************

 • Конкурс за упис на основне струковне студије на Акдемији техничко – уметничких струковних студија Београд, Одсек висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент за школску 2022-2023 годину – други уписни рок (септембар) можете пронаћи ОВДЕ

 

 • Конкурс за упис на мастер струковне студије на Акдемији техничко – уметничких струковних студија Београд, Одсек висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент за школску 2022-2023 годину – други уписни рок (септембар) можете пронаћи ОВДЕ

 

 • Информације о упису студената у прву годину ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА школске 2022/23. године – други уписни рок (септембар), можете погледати ОВДЕ

 

 • Информације о упису студената у прву годину МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА школске 2022/23. године – други уписни рок (септембар), можете погледати ОВДЕ

 

_____________________________________________________________________________________________

◊ ПРВИ УПИСНИ РОК ◊

 

 

» КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ФОРМИРАНЕ НА ОСНОВУ УСПЕХА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ И БОДОВА ОСТВАРЕНИХ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ «

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ :

 

» КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ «

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

********************************************************************************************************************

 

» ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ФОРМИРАНЕ НА ОСНОВУ УСПЕХА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ И РЕЗУЛТАТА СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА «

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

 

» ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ФОРМИРАНЕ НА ОСНОВУ УСПЕХА ОСТВАРЕНОГ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА И РЕЗУЛТАТА СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА «

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

********************************************************************************************************************

 

» ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА НА ОСНОВУ УСПЕХА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ «

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

(расподелу кандидата по групама можете погледати ОВДЕ)

 

» ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА НА ОСНОВУ УСПЕХА ОСТВАРЕНОГ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА «

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 

********************************************************************************************************************

 • Конкурс за упис на основне струковне студија на Академији техничко – уметничких струковних студија Београд, Одсек висока текстилна школа за дизајн технлогодију и менаџмент за школску 2022/2023. годину можете пронаћи ОВДЕ

 

 • Конкурс за упис на мастер струковне студија на Академији техничко – уметничких струковних студија Београд, Одсек висока текстилна школа за дизајн технлогодију и менаџмент за школску 2022/2023. годину можете пронаћи ОВДЕ

 

 • Модели докумената за студенте који се уписују под посебним условима, а финансирају се из буџета Републике Србије (афирмативна мера), можете пронаћи  ОВДЕ

 

 • Информације о упису студената у прву годину ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА школске 2022/23. године, можете погледати ОВДЕ

 

 • Информације о упису студената у прву годину МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА школске 2022/23. године, можете погледати ОВДЕ

 

» ОБАВЕШТЕЊЕ О БУЏЕТСКИМ МЕСТИМА НА МАСТЕР СТУДИЈАМА «

Одлуком Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2022/23. години (“Сл. гласник РС”, бр. 66/2022 од 10. јуна 2022. године) која ступа на снагу 18. јуна 2022. године предвиђено је укупно 21 буџетско место на студијским програмима који се изводе у Акдемији техничко – уметничких струковних студија Београд.

Детаљне информације о расподели буџетских места по студијским програмима можете погледати ОВДЕ

 

*******************************************************************************************************************

 

 

 • Задатке за пријемни испит из области Математике кандидати могу погледати ОВДЕ
 • Решења задатака из Математике кандидати могу погледати ОВДЕ
 • Тест из Општег образовања и информисаности кандидати могу погледати ОВДЕ
 • Решења теста из Општег образовања и информисаности кандидати могу погледати ОВДЕ
 • Начин вредновања успеха из средње школе и успеха на пријемном испиту за све студијске програме основних струковних студија кандидати могу погледати ОВДЕ
 • Начин полагања пријемног испита, као и услове за упис на студијски програм ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ, основне струковне студије, кандидати могу погледати ОВДЕ
 • Начин полагања пријемног испита, као и услове за упис на студијски програм ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ, мастер струковне студије, кандидати могу погледати ОВДЕ

У прву годину основних струковних студија школске 2022/2023. године Академија техничко-уметничких струковних студија Београд – Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент уписује укупно 180 студената, и то по студијским програмима:

У прву годину мастер струковних студија школске 2022/2023. године Академија техничко-уметничких струковних студија Београд – Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент уписује укупно 32 студената, и то по студијским програмима:

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА УПИС НА
АКАДЕМИЈУ ТЕХНИЧКО – УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК: ВИСОКА ТЕКСТИЛНА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ
КАНДИДАТИ МОГУ ДОБИТИ ПУТЕМ МЕЈЛА

vtts@eunet.com

dtm.skola.marketing@gmail.com