Упис 2022/23

  • Задатке за пријемни испит из области Математике кандидати могу погледати ОВДЕ
  • Решења задатака из Математике кандидати могу погледати ОВДЕ
  • Тест из Општег образовања и информисаности кандидати могу погледати ОВДЕ
  • Решења теста из Општег образовања и информисаности кандидати могу погледати ОВДЕ
  • Начин вредновања успеха из средње школе и успеха на пријемном испиту за све студијске програме основних струковних студија кандидати могу погледати ОВДЕ
  • Начин полагања пријемног испита, као и услове за упис на студијски програм ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ, основне струковне студије, кандидати могу погледати ОВДЕ
  • Начин полагања пријемног испита, као и услове за упис на студијски програм ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ, мастер струковне студије, кандидати могу погледати ОВДЕ

У прву годину основних струковних студија школске 2022/2023. године Академија техничко-уметничких струковних студија Београд – Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент уписује укупно 180 студената, и то по студијским програмима:

У прву годину мастер струковних студија школске 2022/2023. године Академија техничко-уметничких струковних студија Београд – Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент уписује укупно 32 студената, и то по студијским програмима:

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА УПИС НА
АКАДЕМИЈУ ТЕХНИЧКО – УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК: ВИСОКА ТЕКСТИЛНА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ
КАНДИДАТИ МОГУ ДОБИТИ ПУТЕМ МЕЈЛА

vtts@eunet.com

dtm.skola.marketing@gmail.com