Курс израда плана пословања (бизнис план)

  • Курсеви се одржавају током целе школске године
  • Настава се одвија у просторијама Академије АТУСС, онлајн или у просторијама полазника (у случају да се ради о групном полазнику који броји минимум 5 слушалаца)
  • Курс се реализује кроз презентације, вежбе и практичан рад на изради студије случаја
  • За сваки успешно савладани ниво добијају сертификат о похађању курса

Циљна група полазника:

  • Потенцијални предузетници
  • Предузетници и менаџери у малим предузећима
  • Консултанти за мала предузећа
  • Садашњи и бивши студенти АТУСС-а
  • Запослени на АТУСС-у

 

 

 

Исход:

  • По завршетку курса полазници ће бити оспособљени да разумеју основе израде плана пословања и да самостално израде планове пословања мање сложености (планове пословања за нове пословне подухвате, тј. предузећа која тек почињу са пословањем)