Инструкције за плаћање пријаве на конкурс и полагање пријемног испита

Поштовани кандидати,

Приликом конкурисања на Одсеку Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент, неопходно је да уз документа са собом понесете и доказ о уплати трошкова на име накнаде за Пријаву на конкурс и полагање пријемног испита.