Инструкције за плаћање школарине – МСС

Поштовани будући студенти,

Приликом уписа на Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент, неопходно је да уз документа са собом понесете и доказ о уплати прве рате школарине или школарине у целости.

 

Примери како уплатница треба да изгледа

 

  • Дизајн текстила и одеће:

школарина је 140.000,00 и плаћа се у 10 једнаких рата по 14.000,00 динара (или у целости)


  • Текстилно инжењерство:

школарина је 120.000,00 и плаћа се у 10 једнаких рата по 12.000,00 динара (или у целости)


  • Менаџмент у модној индустрији:

школарина је 120.000,00 и плаћа се у 10 једнаких рата по 12.000,00 динара (или у целости)