Инструкције за плаћање СКАССС (студентска конференција академија струковних студија Србије)

Поштовани будући студенти,

Приликом уписа на Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент, неопходно је да уз документа са собом понесете и доказ о уплати трошкова на име СКАССС.