Задаци и тест за пријемни, решења, начин вредновања успеха из средње школе, начин полагања пријемног и услови за упис

  • Задатке за пријемни испит из области Математике кандидати могу погледати ОВДЕ
  • Решења задатака из Математике кандидати могу погледати ОВДЕ
  • Тест из Општег образовања и информисаности кандидати могу погледати ОВДЕ
  • Решења теста из Општег образовања и информисаности кандидати могу погледати ОВДЕ
  • Начин вредновања успеха из средње школе и успеха на пријемном испиту за све студијске програме основних струковних студија кандидати могу погледати ОВДЕ
  • Начин полагања пријемног испита, као и услове за упис на студијски програм ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ, основне струковне студије, кандидати могу погледати ОВДЕ
  • Начин полагања пријемног испита, као и услове за упис на студијски програм ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ, мастер струковне студије, кандидати могу погледати ОВДЕ