Документа потребна приликом уписа – ОСС

(достављају се оригинална документа)

 

  • оригинална сведочанства свих завршених разреда средње школе (односно еквивалентна страна средњошколска документа, ако је кандидат ималац таквих докумената)
  • оригинална диплома средње школе (односно еквивалентна страна средњошколска исправа и решење о нострификацији те стране средњошколске исправе, ако је кандидат ималац такве исправе)
  • извод из матичне књиге рођених – ако се кандидат одлучи да га сам прибави
  • уверење о држављанству за кандидате који су држављани Републике Србије – ако се кандидат одлучи да га сам прибави
  • два ШВ-20 обрасца Републичког завода за статистику (добија се бесплатно на шалтеру студентске службе)
  • празан индекс са холограмском налепницом (може се купити у скриптарници Одсека, цена је 600 динара) – не лепити слику и холограмску налепницу!!!
  • две фотографије формата (димензија) 4,5 цм x 3,5 цм (у фотографској радњи тражити фотографисање за индекс)
  • за студенте који се уписују као самофинансирајући студенти доказ о уплати школарине или прве рате школарине. Школарина се уплаћује на рачун АТУСС број 840-2119666-62, пример уплатнице погледајте ОВДЕ
  • уплата за СКАССС у износу од 100 динара која се уплаћује на рачун АТУСС број 840-2119666-62 и са позивом на број 5-24, пример уплатнице погледајте ОВДЕ