Документа потребна пиликом пријаве

(прилажу се фотокопије а оригинали се доносе на увид)

 

  • извод из матичне књиге рођених
  • сведочанства свих разреда завршене средње школе
  • диплома о положеном завршном, односно матурском испиту
  • доказ о освојеним наградама на међународним конкурсима из одговарајуће области (из поља уметности), односно о освајању награда на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, односно на међународном такмичењу (само уколико је кандидат као ученик завшног разреда средње школе, појединачно или групно, освојио једно од прва три места

 

  • мапа са радовима (односи се на кандидате који конкуришу на студијски програм Дизајн текстила и одеће ДЕТАЉНИЈЕ