Курсеви из области менаџмента

-Дизајн

-Технологија

-Менаџмент

-Пријава за курс 

 

NAZIV  KURSA: ODNOSI SA MEDIJIMA

 

NIVO: početni
Broj časova Cilj Ishod
Predavanja     vežbe Uspešnost poslovanja  u mnogim delatnostima zavisi od medija. Uspostavljanje odnosa sa medijima ogleda se u dostizanju optimalnog nivoa emitovanja i širine informacije kako bi se ostvarila vidljivost  popularnost i razumevanje kod ciljnog auditorijuma za ponuđenu informaciju. Težište kursa dato je na definisanje vrsta i karakteristika medija, na planiranjе medijske kampanje i formulisanjеključnih poruka.

 

Polaznik kursa stiče  teorijska i praktična znanja, kao i veštine u implementiranju informacije. Upoznaje elemente planiranja, istraživanja, formiranja i realizacije informacije u medijima.

Kurs je namenjen svima koji  očekuju da  implementacijom informacija u medije mogu povećati prodaju svojih proizvoda, kao i početnicima u ovoj problematici, koji žele da prošire znanja.

 

6 6
Broj polaznika u grupi

      min                   max

10 15
Cena kursa saobračunatim PDV-om  (RSD)
4000  

 

PREDAVAČI:

dr Goran Savanović
Poziv na broj
dr Julija Avakumović

 

ECM1 Aleksandar Simić novinar
NAZIV  KURSA: BREND MENADŽMENT

 

NIVO: početni
Broj časova Cilj Ishod
Predavanja     vežbe Modne kompanije se suočavaju sa potrebom da privuku i zadrže kupce,  nudeći nove proizvode na tržištu.

Cilj kursa  je da se potencira značaj  formiranja brenda, imena, znaka, simbola,  robne marke, kao osnove za  identifikaciju i diferencijaciju proizvoda i usluge jedne firme u odnosu na drugu.

Polaznik stiče teorijska i praktična znanja o značajubrenda,  brend strategijama, pozicioniranju brenda i o procesu razvoja modnog brenda. Upoznaje metode kako se zadobija i zadržava vernost potrošača.

Kurs je namenjen stučnom kadru firmi, kao i svima koji žele da prošire znanja iz ove oblasti.

8 4
Broj polaznika u grupi

      min                   max

10 15
Cena kursa saobračunatim PDV-om  (RSD)
4000  

 

PREDAVAČI:

dr Gordana Čolović

 

Poziv na broj

 

dr Danijela Paunović

 

ECM2

 

mr Marina Kocareva Ranisavljev
NAZIV  KURSA: MARKETING STRATEGIJA

 

NIVO: početni
Broj časova Cilj Ishod
Predavanja     vežbe Uspešno poslovanje bazira se na dobrom planiranju i istraživanju tržišta.                                     

Cilj kursa je da polaznici upoznaju metode istraživanja, način definisanja strategija i na pravi način ih  predstave kupcima na tržištu, kako bipovećali svoju dobit.

Polaznik kursa stiče teorijska i praktična  znanja o marketing strategijama, o analizi marketing miksa u preduzeću o razvoju i životnom ciklusu proizvoda/usluge, upoznaje se sa značajem istraživanja tržišta i metodama marketing strategije: SWOT analiza,POWER SWOT analiza, PEST analizaAnsoff’s matrica, Gap analiza, BCG model portfolija proizvoda i Five Forces Analysis.

Kurs je namenjen stučnom kadru firmi, kao i svima koji žele da prošire znanja o marketing strategiji.

8 4
Broj polaznika u grupi

      min                   max

10 15
Cena kursa saobračunatim PDV-om  (RSD)
4000  

 

PREDAVAČI:

dr Goran Savanović
Poziv na broj dr Gordana Čolović
ECM3 dr Julija Avakumović
NAZIV  KURSA: MODNI MARKETING I
NIVO: početni
Broj časova Cilj Ishod
Predavanja     vežbe Cilj kursa je upoznavanje sa osnovnim marketinškim načelima i elementima marketinga čija optimalna kombinacija dovodi do stvaranja profita kompanije u modnoj industriji.

 

Polaznik kursa  stiče teorijska i praktična znanja  o analizi modnog tržišta i njegovom okruženju, istraživanju  i izboru ciljnih tržišta.

Stiče saznanja o modnom proizvodu i uslugama, distribuciji modnih proizvoda, promocijama u modnoj industriji, načinu formiranja cene modnog proizvoda i/ili modne usluge i njihovoj optimalnoj kombinaciji.

Kurs je namenjen stučnom kadru kompanija u modnoj industriji, kao i svima koji žele da prošire znanja o modnom marketingu.

8 4
Broj polaznika u grupi

      min                   max

10 15
Cena kursa saobračunatim PDV-om  (RSD)
4000  

 

PREDAVAČI:

dr Julija Avakumović
Poziv na broj dr Danijela Paunović
ECM4
NAZIV  KURSA: MODNI MARKETING  II
NIVO: početni
Broj časova Cilj Ishod
Predavanja     vežbe Kurs je nastavak Modnog marketinga l.

Cilj kursa je da polaznik ovlada postupkom izbora  adekvatne strategije u modnoj kompaniji (koz  primere iz prakse), što će mu omogućiti bolje razumevanje marketinških načela i principa, kao i njihovo adekvatno kombinovanje.

Polaznik kursa  stiče teorijska i praktična znanja  o primeni marketinških načela i principa u modnoj industriji,  kroz istraživanje tržišta i predviđanje ponašanja  korisnika modnog proizvoda.

Kurs je namenjen stučnom kadru firmi, kao i svima koji žele da prošire znanja o modnom marketingu.

8 4
Broj polaznika u grupi

      min                   max

10 15
Cena kursa saobračunatim PDV-om  (RSD)
4000  

 

PREDAVAČI:

dr Julija Avakumović
Poziv na broj dr Danijela Paunović
ECM5
NAZIV  KURSA: MARKETING  INTERNET
NIVO: početni
Broj časova Cilj Ishod
Predavanja     vežbe Cilj kursa Internet marketingje upoznavanje sa postavkama teorije marketinga, marketing menadžmentom, marketinškim istraživanjima, marketing miksom, marketing aktivnostima, uvođenjem i marketingom novih prizvoda, marketing informacionim sistemom kao i konceptima i zakonitostima marketinga na Internetu. Polaznik kursa je teorijski i praktično  osposobljen da primenjuje sve razvijeniji sistem marketinga u sferi informacionih tehnologija (principi gradnje WEB site-a,  One to one marketing, direktni marketing na Internetu,  E-mail marketing …), takođe i da usvoji koncepte i zakonistosti marketinga na internetu. 

Kurs je namenjen svima koji žele da steknu ili  prošire znanja o marketing internetu.

 

6 6
   Broj polaznika u grupi

      min                   max

10 15
Cena kursa saobračunatim PDV-om  (RSD)
5000  

PREDAVAČI:

 

dr Julija Avakumović

 

Poziv na broj
mr Jelisavka Bulatović
ECM6
NAZIV  KURSA: INTERNET I ELEKTRONSKO POSLOVANJE
NIVO: početni
Broj časova Cilj Ishod
Predavanja     vežbe Upoznavanje sa osnovama koje se odnose funkcionisanje informacionih sistema. Cilj je dobijanje neophodnih znanja za pravilno razumevanje potrebekorišćenja Internet tehnologija kao preduslova za realizaciju elektronskog poslovanja. Imajući u vidu globalizaciju poslovnih procesa, polaznici kursa se upoznaju sa servisima Interneta na kojima je bazirano elektronsko poslovanje. Polaznik kursa je teorijski i praktično  osposobljen da učestvuje u definisanju zahteva koje informacioni sistem urealnom (poslovnom) okruženjutreba da ispuni da bi mogao da se realizuje neki od vidova elektronskog poslovanja. Prikazom, analizom i objašnjavanjem realizovanih sistema elektronskog poslovanja omogućeno je uključivanje u savremeni način poslovanja. Na vežbama će biti predstavljena i karakteristična softverska i realizovana svetska i domaća rešenja elektronskog poslovanja.

Kurs je namenjen svima koji žele da steknu ili  prošire znanja o internetu i elektronskom poslovanju

 

6 6
Broj polaznika u grupi

      min                   max

10 15
Cena kursa saobračunatim PDV-om  (RSD)
5000  

PREDAVAČI:

dr Julija Avakumović
Poziv na broj mr Jelisavka Bulatović
ECM7  
NAZIV  KURSA: MALOPRODAJA ODEĆE

 

NIVO: početni
Broj časova Cilj Ishod
Predavanja     vežbe Cilj kursa je upoznavanje sa osnovnim teoretskim i praktičnim znanjima koja su potrebna za  otvaranje maloprodajnih objekata ili unapređenje rada u maloprodaji odeće. Polaznik kursa  stiče teorijska i praktična znanja: o ponašanju potrošača (stavovi o modi i njihov uticaj na dizajn proizvoda),  metodama nabavke, tehnikama prodaje,  brendu, upravljanju, strukturi,metodama kako se stiče prednost u odnosu na konkurenciju, kako se stiče reputacija, imidž i identitet, promotivnim aktivnostima, inicijativama za vernost brendu, pronalaženju novog tržišta i globalnoj trgovini.

Kurs je namenjen stučnom kadru firmi, kao i svima koji žele da prošire znanja.iz ove oblasti

8 4
Broj polaznika u grupi

      min                   max

10 15
Cena kursa saobračunatim PDV-om  (RSD)
4000  

 

PREDAVAČI:

dr Goran Savanović
Poziv na broj dr Gordana Čolović
ECM8 dr Julija Avakumović
NAZIV  KURSA: OBUKA  ZA TRGOVCE TEKSTILOM I ODEĆOM

 

NIVO: početni
Broj časova Cilj Ishod
Predavanja     vežbe Cilj kursa je da se polaznik osposobi za prodaju tekstilnih i odevnih proizvoda.

Omogućava polazniku da se upozna sa svojstvima tekstilnih materijala, da ih lako pepoznaje i razlikuje, da se upozna sa  načinom označavanja proizvoda, da nauči kako se održavaju i neguju materijali, kako da prati modne trendove i stilove, kako da aranžira tekstilne materijale i odevne predmete, da samostalno izrađuje dnevne finansijske izveštaje i što uspešnije prodaje proizvode.

Polaznik kursa  stiče teorijska i praktična znanja o tekstilnimmaterijalima,  modnimproizvodima, modnom dizajnu,načinu označavanja tekstilnih proizvoda i odeće, vođenju finansijskih knjiga, psihologiji  prodaje i greškama koje se čine u prodaji.

Kurs je namenjen svima koji žele da se obuče za prodaju tekstilnih proizvoda i prošire znanja iz ove oblasti.

8 4
Broj polaznika u grupi

      min                   max

10 15
Cena kursa saobračunatim PDV-om  (RSD)
4000  

 

PREDAVAČI:

dr Gordana Čolović
Poziv na broj dr Danijela Paunović
ECM9 dr Julija Avakumović
dr Ana Aksentijević-Jelić
NAZIV  KURSA: KALKULACIJE TROŠKOVA I FORMIRANJE CENE PROIZVODA
NIVO: početni
Broj časova Cilj Ishod
Predavanja     vežbe Cilj kursa je da se polaznik osposobi za izradu kalkulacije troškova i formiranja cene za tekstilne proizvode.

 

Polaznik kursa stiče teorijska i praktična znanja o postupku obračuna troškova proizvoda i proizvodnje, izboru optimalne kombinacije elemenata proizvodnog procesa, o vezi između kalkulacije troškova i cene proizvoda, o izradi plana prodaje gotovog proizvoda, o upravljanju zalihama i predviđanju finansijskog rezultata (kako ostvariti profit, a eliminisati gubitak).

Kurs je namenjen svima koji žele da se obuče za prodaju tekstilnih proizvoda i prošire znanja iz ove oblasti.

8 4
Broj polaznika u grupi

      min                   max

10 15
Cena kursa saobračunatim PDV-om  (RSD)
4000  

 

PREDAVAČI:

 

dr Julija Avakumović

Poziv na broj
ECM10
NAZIV  KURSA: IZRADA  BIZNIS PLANA
NIVO: početni
Broj časova Cilj Ishod
Predavanja     vežbe Cilj kursa je da se polaznik osposobi za izradu biznis plana  i stekne potrebna znanja,  na osnovu kojih  može smanjiti rizike prilikom donošenja odluke o startovanju biznisa.

 

 

Polaznik kursa stiče teorijska i praktična znanja o definisanju poslovne ideje, o izboru poslova, o sadržaju i postupku izrade biznis plana.

Na vežbama svi polaznici razrađuju svoj  biznis plan i kroz praktičan rad utvrđuju stečena znanja.

Kurs je namenjen svima koji žele da se obuče u izradi biznis plana, koji nameravaju da startuju novi biznis ili razrade postojeći,  i onima koji žele da prošire znanja iz ove oblasti.

6 6
Broj polaznika u grupi

      min                   max

10 15
Cena kursa saobračunatim PDV-om  (RSD)
4000  

 

PREDAVAČI:

 

dr Goran Savanović

Poziv na broj  

dr Zoran Radojević

ECM11