- KNJIGA NASTAVNIKA

 

SPISAK NASTAVNIKA

 

Професори струковних студија:

 

  1.  др ЈУЛИЈА АВАКУМОВИЋ,

  2.  др АНА АКСЕНТИЈЕВИЋ ЈЕЛИЋ,

  3.  мр ВЛАДИСЛАВ КОЦАРЕВ

  4.  др МАРИНА КОЦАРЕВА РАНИСАВЉЕВ

  5.  др БРАНИСЛАВА ЛАЗИЋ

  6.  др АДЕЛА МЕДОВИЋ-БАРАЛИЋ

  7.  др ШАБАН МУРАТОВИЋ

  8.  мр КАТАРИНА НИКОЛИЋ

  9.  др ДАНИЈЕЛА ПАУНОВИЋ

10.  др БИЉАНА ПЕЈИЋ

11.  мр ДУШАНКА ПИХЛЕР

12.  др БИЉАНА ПОПОВИЋ

13.  др МИЛУТИН РАКИЋ

14.  др ГОРАН САВАНОВИЋ

15.  др ЉИЉАНА СРЕТКОВИЋ

16.  др ОЛГА СТОЈАНОВИЋ

17.  др ДРАГАНА ЦЕРОВИЋ

18.  мр АНА ЦИЦОВИЋ

19.  др ГОРДАНА ЧОЛОВИЋ

20.  др МАРКО ШПИЛЕР

 

Предавачи:

 

21.  мр ЈЕЛИСАВКА БУЛАТОВИЋ

22.  др ЈЕЛЕНА ВУЧЕТИЋ

23.  МАЈА ГЕЦИЋ

24КАТАРИНА ЂОРЂЕВИЋ

25.  ДИЈАНА МИХАЈЛОВИЋ

26ИВАНА НАЈДАНОВИЋ

27.  АЉОША НИНКОВИЋ

28.  мр МИРЈАНА РЕЉИЋ

 

Наставници ангажовани са других високошколских установа:

 

29.  др МИЛАН ГЛИГОРИЈЕВИЋ

30.  мр БРАНКА МИХАИЛОВИЋ

31.  ТАЊА РАДОВИЋ

32.  др ОЛИВЕР ТОМИЋ

 

Сарадници у настави:

Стручни сарадници

33.  ЈОВАН ГЛИГОРИЈЕВИЋ

34.  ДРАГАНА ВУЧЕТИЋ

35.  ДАНИЦА ГЛОЂОВИЋ

36.  НИКОЛА МАКСИМОВИЋ

37.  ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ

38.  МИНА ПАУНОВИЋ

39.  СНЕЖАНА ПОЗНАНОВИЋ

40.  ИВАНА СТАНКОВИЋ

41.  АНА ПЕРЕГИ

 

Сарадници ван радног односа:

 

Стручни сарадници-практичари

42.  ВЕРИЦА ЈАНКОВИЋ

43.  ВЕСНА МАРИЋ

44.  ЈОРДАН РАЈКОВИЋ

 

 

 

NENASTAVNO OSOBLJE

 

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ:

 

01.  РАДОЈКА БОГДАНОВИЋ (ссс), Књижничар и технички сарадник

02.  ВЕСНА ГЛИГОРИЈЕВИЋ (ссс), Технички секретар ВЈ Јагодина

03.  МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ (ссс), Спремачица

04.  ИВАНА КОВАЧЕВИЋ (всс), Руководилац службе рачуноводства

05.  МИРОСЛАВ ЛЕКОВИЋ (ссс), Референт за јавне набавке, ППЗ и безбедност и здравље на раду

06.  МИЛА МАНДИЋ (ссс), Референт за обрачунске послове

07.  РАДОСАВ МИЛОШЕВИЋ (ссс), Домар

08.  ЉИЉАНА НАСТАСОВИЋ (ссс), Спремачица

09.  ГРОЗДА НИКОЛИЋ (всс), Секретар Школе

10.  ГОРИЦА РАДОИЧИЋ (ссс), Спремачица

11.  БРАНИСЛАВА РИСТИЋ (всс), стр.сарадник за правне и опште послове

12.  НАДИЦА СОВИЉ(ссс), Руководилац студентске службе

13.  ЈЕЛЕНА СРЕЋКОВИЋ (всс), Референт за студентска питања

14.  МАРИЈА СРНДОВИЋ (всс), Библиотекар и преводилац