Prijava - obrazac

preuzmite .doc fajl obrasca prijave

PRIJAVA ZA OBUKU

Mesto održavanja: Visoka tekstilna strukovna škola zadizajn,  tehnologiju i menadžmet

u Beogradu Ul. Starine Novaka 24, 11000 Beograd

POPUNJAVA FIRMA

Naziv firme

 

Adresa

 

PIB

 

Matični broj

 

Telefon i fax

 

E-mail

 

Kontakt osoba

 

Broj polaznika

 

Ime, prezime funkcija polaznika iz vaše fime

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

POPUNJAVA FIZIČKO LICE

Ime i prezime

 

Adresa

 

Telefon

 

E-mail

 

Zaokružite oznake kurseva za koje ste zainteresovani

ECD 1

ECD2

ECD3

ECD4

ECD5

ECD6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECT  1

ECT  2

ECT  3

ECT  4

ECT  5

ECT  5

ECT  7

ECT  8

ECT  9

ECT 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECT 11

ECT 12

ECT 13

ECT 14

ECT 15

ECT 15

ECT 17

ECT 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECT  1

ECM  2

ECM  3

ECM  4

ECM  5

ECM  5

ECM 7

ECM  8

ECM  9

ECM 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECM 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaokružite, ili upišite + ispod rednih brojeva kurseva koje želte da pohađate
Detaljnije o kursevima pročitajte u  fajlu Opis kurseva: DIZAJN TEHNOLOGIJA MENADŽMENT

Prijave slati faxom na broj:011/3234-002
ili na e-mail: vtts@eunet.rs
Kontakt:  011/3234002  ili  063/451279