Tekstilna tehnologija

 


 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM - usvojen i primenjuje se od školske 2007/2008 godine.

 

 

Ред бр.

 

 

Шифра предмета

 

 

Назив предмета

Статус предмета

Клас. предмета

 

С Е М Е С Т А Р

Фонд

ЕСПБ

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

V

 

VI

1. 

МАТ000001

Математика

ОБ

АОО

3+3

 

 

 

 

 

90

8

2.

ХЕМ200002

Хемија

ОБ

АОО

4+1

 

 

 

 

 

75

7

3. 

ТЦГ001003

Техничко цртање са нацртном геометријом

ОБ

СТР

1+3

 

 

 

 

 

60

5

4. 

МЕН000004

Менаџмент

ОБ

АОО

2+1

 

 

 

 

 

45

5

5. 

ЕНГ000006

Енглески језик

ОБ

АОО

2+2

 

 

 

 

 

60

5

6.

ФИЗ200014

Физика

ОБ

АОО

 

3+3

 

 

 

 

90

8

7. 

ТВЛ201015

Текстилна влакна

ОБ

СТР

 

4+2

 

 

 

 

90

9

8.

ОМК001017

Основи машинских конструкција

ОБ

СТР

 

2+2

 

 

 

 

60

8

9.

ТПР221018

Технологија предења

ОБ

СТР

 

3+3

 

 

 

 

90

5

10.

ТНТ221024

Технологија нетканог текстила

ОБ

СТР

 

 

3+1

 

 

 

60

9

11.

ТТК223025

Технологија ткања

ОБ

СТА

 

 

3+3

 

 

 

90

9

12.

РАЧ003026

Рачунари

ОБ

СТА

 

 

1+3

 

 

 

60

5

13.

ТБТ223027

Технологија бојења текстила

ОБ

СТА

 

 

4+2

 

 

 

90

7

14.

ТПЛ223039

Технологија плетења

ОБ

СТА

 

 

 

3+3

 

 

90

6

15.

ТДТ223040

Технологија дораде текстила

ОБ

СТА

 

 

 

3+2

 

 

75

6

16.

ТПС221079

Текстилна помоћна средства

ОБ

СТР

 

 

 

3+0

 

 

45

5

17.

 

Изборни предмет    

ИЗ

СТР

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

Изборни предмет

ИЗ

СТА

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

ТШТ223058

Технологија штампања текстила

ОБ

СТА

 

 

 

 

2+4

 

90

5

20. 

ИСТ203059

Испитивање текстила

ОБ

СТА

 

 

 

 

2+2

 

60

6

21.

ОПП001060

Основи пројектовања процеса

ОБ

СТР

 

 

 

 

2+2

 

60

6

22.

 

Изборни предмет    

ИЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 

 

Изборни предмет

ИЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

Изборни предмет    

ИЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

Изборни предмет

ИЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 

СТП003071

Стручна пракса

ОБ

СТА

 

 

 

 

 

1+5

90

8

27 

ЗВР003085

Завршни рад

ОБ

СТА

 

 

 

 

 

1+5

90

12

 

 

 

 

 

22

22

20

22

23

22

23

20

 

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

 

МБО221041

Мерење боја

ИЗ

СТР

 

 

 

2+1

 

 

45

5

 

ПРП003042

Пројектовање плетенина

ИЗ

СТА

 

 

 

3+2

 

 

75

8

 

ТИО001043

Технологија израде одеће

ИЗ

СТР

 

 

 

3+1

 

 

60

5

 

ТЧТ001061

Технички текстил

ИЗ

СТР

 

 

 

 

2+2

 

60

5

 

ПРТ003035

Пројектовање тканина

ИЗ

СТА

 

 

 

 

3+2

 

75

8

 

ОСД002008

Основе дизајна

ИЗ

УМС

 

 

 

 

1+2

 

45

5

 

ЕУТ001073

Екологија у текстилу

ИЗ

СТР

 

 

 

 

 

3+1

60

5

 

СТР003046

Студија рада

ИЗ

СТА

 

 

 

 

 

2+2

60

5

 

ПОК001022

Пословна комуникација

ИЗ

СТР

 

 

 

 

 

2+2

60

5

 

ЛЕГЕНДА

Изборни предмети

Студент бира:

У IV семестру  2 предмета од 3 могућа

У V  семестру  2 предмета од 3 могућа

У VI семестру  2 предмета од 3 могућа                             

Класификација предмета по припадности

АОО -академско-опште образовни; СТР-стручни; УМС-уметничко-стручни;  СТА – стручно-апликативни;