Odeća specijalne namene - SSS OSN

 

 

 

Основни циљ студијског програма је постизање стручних знања, компентенција и вештина са ближим усмерењем студента ка проучавању производње, набавке и експлоатације одеће специјалне намене.

Сврха реализације студијског програма огледа се у образовању специјалиста струковних инжењера технологије, који могу да раде у привредним друштвима и оранизационим системима који се баве производњом, набавком и експлоатацијом одеће специјалне намене.

Специјалиста струковни инжењер технологије је компетентан да сагледа послове и одабере оптимална решења у производњи, набавци и експлоатацији одеће специјалне намене, од избора текстилних материјала у зависности од услова и начина примене, кроз конструкцију и моделовање, избор технологије израде, организације и управљања процесом производње, уговарања, до експлоатације и одржавања, у складу са стандардима, законском регулативом и прописима који регулишу животни циклус одеће.

 

НАСТАВНИ ПЛАН У ПРИМЕНИ ШКОЛСКЕ 2016/17. ГОДИНЕ

 

 

 

Студијски програм: ССС ОСН

Одећа специјалне намене

 

 

 

 

 

 

семестар

 

 

 

Редни

број

 

 

 

Шифра

 

 

 

                    Назив предмета

 

Статус

Ста

тус

 

 

 

ЕСПБ

Укупан број

часова

 предавања

вежбе

 

1.

 

ОСП 271160

 

Организациони системи и прописи

 

О

 

6

 

2

 

2

 

1.

 

2.

 

ТМС 271161

Текстилни материјали за

одећу специјалне намене

 

О

 

6

 

2

 

2

 

1.

 

3.

 

ТТС 271163

Технички текстил

специјалне намене

 

ИБ1

 

6

 

2

 

2

 

1.

 

4.

 

ТПТ 271164

Трендови потрошње текстилних материјала за одећу специјалне намене

 

ИБ1

 

6

 

2

 

2

 

1.

 

5.

 

ДТМ 271165

Дорада текстилних материјала за

одећу специјалне намене

 

ИБ2

 

6

 

2

 

2

 

1.

 

6.

 

ОСН 271170

 

Одржавање одеће специјалне намене

 

ИБ2

 

6

 

2

 

2

 

1.

 

7.

 

ФЗО 271137

 

Физиологија одевања

 

О

 

6

 

4

 

1

 

2.

 

8.

 

ЕУС 273162

Експлоатациони услови за

одећу специјалне намене

 

О

 

5

 

2

 

2

 

2.

 

9.

 

ПКС 273167

Пројектовање и конструкција

одеће специјалне намене

 

ИБ3

 

5

 

2

 

3

 

2.

 

10.

 

ЦИМ 273169

CIM концепција у производњи

одеће специјалне намене

 

ИБ3

 

5

 

2

 

3

 

2.

 

11.

 

ТСН 273168

Технологија израде

одеће специјалне намене

 

ИБ4

 

5

 

2

 

3

 

2.

 

12.

 

МКО 043148

Менаџмент квалитетом у

одевној индустрији

 

ИБ4

 

5

 

2

 

2

 

2.

 

13.

 

ИТО 271171

 

Интелигентни текстил и одећа

 

ИБ5

 

5

 

2

 

3

 

2.

 

14.

 

БПУ 273172

 

Бизнис и пословно уговарање

 

ИБ5

 

5

 

2

 

3

 

2.

 

15.

 

СТП 273111

 

Стручна пракса

 

О

 

4

 

 

 

2.

 

16.

 

ЗВР 273112

 

Завршни рад

 

О

 

6

 

 

 

2.

 

Укупан број ЕСПБ

 

60

 

 

 

Knjiga predmeta za školsku 2016/17

 

Arhiva nastavnih planova za SSS OSN