Odeća specijalne namene - SSS OSN

Основни циљ студијског програма је постизање стручних знања, компентенција и вештина са ближим усмерењем студента ка проучавању производње, набавке и експлоатације одеће специјалне намене.

Сврха реализације студијског програма огледа се у образовању специјалиста струковних инжењера технологије, који могу да раде у привредним друштвима и оранизационим системима који се баве производњом, набавком и експлоатацијом одеће специјалне намене.

Специјалиста струковни инжењер технологије је компетентан да сагледа послове и одабере оптимална решења у производњи, набавци и експлоатацији одеће специјалне намене, од избора текстилних материјала у зависности од услова и начина примене, кроз конструкцију и моделовање, избор технологије израде, организације и управљања процесом производње, уговарања, до експлоатације и одржавања, у складу са стандардима, законском регулативом и прописима који регулишу животни циклус одеће.

НАСТАВНИ ПЛАН У ПРИМЕНИ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ

 

 

Наставни план усвојен на седници Наставног већа 22.04.2016. и 11.09.2017. године
у примени од школске 2017/2018. године

Студијски програм: ССС ОСН

Одећа специјалне намене

 

 

 

 

 

 

семестар

 

 

 

Редни

број

 

 

 

Шифра

 

 

 

                    Назив предмета

 

Статус

Ста

тус

 

 

 

ЕСПБ

Укупан број

часова

 предавања

вежбе

 

1.

ТМС 271161

Текстилни материјали за одећу специјалне намене

 

О

 

5

 

2

 

2

 

1.

 

2.

ДТМ 271165

Дорада текстилних материјала за одећу специјалне намене

 

О

 

5

 

2

 

2

 

1.

 

3.

 

ИТО 271171

 

Интелигентни текстил и одећа

 

О

 

5

 

2

 

2

 

1.

 

4.1

ТТС 273163

Технички текстил специјалне намене

 

ИБ1

 

5

 

2

 

2

 

1.

 

4.2

ПУС 273162

Планирање и примена униформи у различитим организационим системима

 

ИБ1

 

5

 

2

 

2

 

1.

 

5.1

БПУ 273172

Бизнис и пословно уговарање

 

ИБ2

 

5

 

2

 

2

 

1.

 

5.2

ОСН 273170

Одржавање одеће специјалне намене

 

ИБ2

 

5

 

2

 

2

 

1.

 

6.

 

ФЗО 271137

 

Физиологија одевања

 

О

 

5

 

2

 

2

 

2.

 

7.

 

ОСП 271160

Организациони системи и прописи

 

О

 

5

 

2

 

2

 

2.

 

8.

ТЕП 271173

Текстилни еко-производи специјалне намене

 

О

 

5

 

2

 

2

 

2.

 

9.1

КМО 273167

 

Kонструкција и моделовање одеће специјалне намене

 

ИБ3

 

5

 

2

 

3

 

2.

 

9.2

ЦИМ 273169

CIM концепција у производњи одеће специјалне намене

 

ИБ3

 

5

 

2

 

3

 

2.

 

10.1

ТСН 273168

Технологија израде одеће специјалне намене

 

ИБ4

 

5

 

2

 

3

 

2.

 

10.2

МКО 043148

Менаџмент квалитетом у одевној индустрији

 

ИБ4

 

5

 

2

 

2

 

2.

 

11.

 

СТП 273111

 

Стручна пракса

 

О

 

4

 

 

 

2.

 

12.

 

ЗВР 273112

 

Завршни рад

 

О

 

6

 

 

 

2.

 

Укупан број ЕСПБ

 

60

 

Knjiga predmeta za školsku 2016/17

Arhiva nastavnih planova za SSS OSN