Menadžment u tekstilnoj industriji - OSS MTI


Основни циљ студијског програма  је постизање стручних знања, компентенција и вештина са ближим усмерењем студента ка менаџменту у текстилној индустрији.

Сврха реализације студијског програма огледа се у образовању струковних инжењера менаџмента, који могу да раде у предузећима која се баве производњом, набавком и продајом текстила и одеће, као и да стечена знања могу да примене за покретање сопствене производње текстила и одеће.

Струковни инжењер менаџмента  је компетентан и квалификован да сагледа послове и одабере оптимална решења у припреми, организацији и управљању производњом на конвенционалан начин и уз примену информационих технологија, у набавци, маркетингу, контроли у организацијама које се баве производњом, прометом и услугама текстила и одеће.

 

НАСТАВНИ ПЛАН У ПРИМЕНИ ШКОЛСКЕ 2016/17. ГОДИНЕ

 

 

 

Студенти прве године слушају наставу према наставном плану који је усвојен на седници Наставног већа 25.08.2015. године и који је у примени од школске 2016/2017. године, а студенти друге и треће године слушају наставу према наставном плану који је усвојен на седницама Наставног већа 27.05.2015. и 23.09.2015. године и који је у примени од школске 2015/2016. године.

Студијски програм: Менаџмент у текстилној индустрији

ОСС МТИ

 

 

 

 

 

 

семестар

 

 

 

Редни

број

 

 

 

Шифра

 

 

 

                    Назив предмета

 

Статус

Ста

 тус

 

 

 

 ЕСПБ

Укупан број

часова

 предавања

вежбе

1.

ПМК 330110

Пословна математика

О

6

2

2

1.

2.

ОРГ 003038

Организација процеса производње

О

6

3

2

1.

3.

РАЧ 003126

Рачунари

О

6

1

3

1.

4.

МЕН 000004

Менаџмент

О

6

2

2

1.

5.

ОСД 002008

Основе дизајна

О

6

2

2

1.

6.

ЕНГ 000006

Енглески језик

О

6

2

2

2.

7.

ОСМ 001124

Основе машинства

О

7

3

3

2.

8.

МРТ 003013

Маркетинг

О

6

2

2

2.

9.

ТВЛ 001016

Текстилна влакна

О

6

2

2

2.

10.

ПОК 001022

Пословна комуникација

О

5

2

2

2.

11.

ТМА 001028

Текстилни материјали

О

6

2

2

3.

12.

РАЧ 003126

Рачунари

О

6

1

3

3.

13.

ЕКБ 333115

Економика бизниса

О

7

2

2

3.

14.

ПИП 003029

Планирање и припрема производње

О

6

2

2

3.

15.

МЉР 003113

Менџмент људским ресурсима

О

6

2

2

3.

16.

ТИО 333043

Технологија израде одеће

О

6

3

1

4.

17.

СТР 003046

Студија рада

О

5

2

2

4.

18.

ФИМ 331023

Финансијски менаџмент

О

7

2

2

4.

19.1

ИНЛ 003050

Индустријска логистика

ИБ1

6

2

2

4.

19.2

КОК 003066

Контрола квалитета

ИБ1

6

2

2

4.

20.1

ИТП 003127

Интернет презентације

ИБ2

6

2

2

4.

20.2

ТЧТ 001061

Технички текстил

ИБ2

6

2

2

4.

21.

ОПТ 001062

Оплемењивање текстила

О

6

3

1

5.

22.

СТМ 331057

Стратегијски менаџмент

О

7

2

2

5.

23.

МЈН 333130

Менаџмент јавним набавкама

О

6

2

2

5.

24.1

МПК 003031

Машине и постројења у конфекцији

ИБ3

6

2

2

5.

24.2

УПП 331072

Управљање пројектима

ИБ3

6

2

2

5.

25.1

ИНС 333055

Информациони системи

ИБ4

6

2

2

5.

25.2

МЕТ 331110

Метрологија

ИБ4

6

2

2

5.

26.

ОПМ 003067

Оперативни менаџмент

О

6

2

3

6.

27.

ПДЗ 003056

Предузетништво

О

6

2

2

6.

28.1

ОПП 001060

Основе пројектовања процеса

ИБ5

6

2

2

6.

28.2

ЕУТ 001073

Екологија у текстилу

ИБ5

6

2

2

6.

29.1

ПРК 003074

Примена рачунара у конфекцији

ИБ6

6

2

2

6.

29.2

МИО 002019

Мода и одевање

ИБ6

6

2

2

6.

30.

СТП 003071

Стручна пракса

О

4

 

 

6.

31.

ЗВР 003128

Завршни рад

О

6

 

 

6.

 

Укупан број ЕСПБ

 

186

 

 

 

 

 

Knjiga predmeta za školsku 2016/17

 

Arhiva nastavnih planova za OSS MTI