OSNOVNE STUDIJE

 

1. Matematika

2. Hemija

3. Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

4. Menadžment

5. Menadžment

6. Engleski jezik -TTT,TOT,MTI

7. Engleski jezik -DTO

8. Osnove dizajna

9. Istorija umetnosti

10. Crtanje i slikanje

11. Nacrtna geometrija sa prerspektivom

12. Dizajn i forma

13. Marketing

14. Fizika

15. Tekstilna vlakna -TTT,TOT

16. Tekstilna vlakna -DTO,MTI

17. Osnovi Mašinskih Konstrukcija

18. Tehnologija predenja

19. Psihologija odevanja

20. AKT crtanje i slikanje

21. Osnovi konstrukcije i modelovanja odeće

22. Poslovna komunikacija

23. Finansijski menadžment

24. Tehnologija Netkanog Tekstila

25. Tehnologija tkanja

26. Računari

27. Tehnologija bojenja tekstila

28. Tekstilni materijali

29. Planiranje i priprema proizvodnje

30. Konstrukcija ženske odeće

31. Mašine i postrojenja u konfekciji

32. Dizajn Tkanina i Pletenina 1

33. Kostimografija 1

34. Dizajn odeće 1

35. Projektovanje tkanina

36. Netkani tekstil

37. Upravljanje ljudskim resursima

38. Organizacija procesa proizvodnje

39. Tehnologija pletenja

40. Tehnologija dorade tekstila

41. Merenje boja

42. Projektovanje pletenina

43. Tehnologija izrade odeće

44. Tehnologija izrade odeće

45. Konstrukcija muške odeće

46. Studija rada

47. Modelovanje odeće 1

48. Modni marketing

49. Konstrukcija dečje odeće

50. Industrijska logistika

51. Izrada odeće od denima

52. Dizajn odeće 2

53. Dizajn Tkanina i Pletenina 2

54. Kostimografija 2

55. Informacioni sistemi

56. Preduzetništvo

57. Strategijski menadžment

58. Tehnologija štampanja tekstila

59. Isptivanje tekstila

60. Osnovi projektovanja procesa

61. Tehnički tekstil

62. Oplemenjivanje tekstila

63. Konstrukcija sportske odeće

64. Modelovanje odeće 2

65. Marketing internet

66. Kontrola kvaliteta

67. Operativni menadžment

68. Projektovanje i oblikovanje odeće 1

69. Dizajn štampanog tekstila 1

70. Digitalni dizajn tekstila i odeće 1

71. Stručna praksa

72. Upravljanje projektima

73. Ekologija u tekstilu

74. Primena računara u konfekciji

75. Dizajn štampanog tekstila 2

76. Digitalni dizajn tekstila i odeće 2

77. Projektovanje odeće 2

79. Tekstilna pomoćna sredstva

80. Dizajn ambijentalnog tekstila

81. Modna ilustracija

82. Tehnike prezentacije

83. Transponovanje odevnih formi

84. Stručna praksa

113. Menadžment ljudskih resursa

115. Ekonomika biznisa

116. Poslovna matematika