Dizajn tekstila i odeće - OSS DTO


Основни циљ студијског програма је постизање стручних знања, компетенција и вештина са ближим усмерењем студента ка дизајну текстила и одеће.

Сврха реализације студијског програма огледа се у образовању струковних дизајнера текстила и одеће, за потребе текстилне и одевне индустрије и њиховом оспособљавању за тимски и самостални рад у дизајн центрима, малим, средњим и великим предузећима, чија је претежна делатност реализација текстилних и одевних производа и услуга, као и да самостално имплементирају своја новостечена знања у сопствену производњу у области текстила и одеће.

Струковни дизајнер је компетентан  и квалификован да се укључи у комплексно дизајнерско стваралаштво, да ради и ствара у организацијама текстилног сектора као и у оквиру самосталних дизајнерских пројеката. Захваљујући концепцији студијског програма чији је циљ симбиоза уметности, технологије, информатике, маркетинга, менаџмента и других уметничких и научних дисциплина, будући струковни дизајнер ће бити оспособљен да примени стечена знања у свим сегментима обликовања текстила и одеће

 

НАСТАВНИ ПЛАН У ПРИМЕНИ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ

 

 

Промене наставног плана и програма усвојене су на седници Наставног већа 23.09.2015. године и примењују се од школске 2015/2016. године

 

Студијски програм: Дизајн текстила и одеће

ОСС ДТО

 

 

 

 

 

семестар

 

 

 

Редни

број

 

 

 

Шифра

 

 

 

                    Назив предмета

 

Статус

Ста

 тус

 

 

 

 ЕСПБ

Укупан број

часова

 предавања

вежбе

1.

ИСУ 114009

Историја уметности

О

7

4

0

1.

2.

ЦИС 116010

Цртање и сликање

О

5

1

5

1.

3.

НГП 113011

Нацртна геометрија са перспективом

О

6

2

2

1.

4.

МЕН 114005

Менаџмнет производа

О

6

2

1

1.

5.

ЛЕК 115012

Ликовни елементи и компоновање

О

6

1

2

1.

6.

МИО 115019

Мода и одевање

О

6

2

2

2.

7.

ТВЛ 001016

Текстилна влакна

О

6

2

2

2.

8.

АКТ 116012

Акт

О

6

2

4

2.

9.

РАЧ 003026

Рачунари

О

6

2

2

2.

10.

ЕНГ 114007

Енглески језик

О

6

2

2

2.

11.

ДТП 115032

Дизајн тканог и плетеног текстила 1

О

6

2

3

3.

12.

КОС 115033

Костимографија 1

О

6

2

2

3.

13.

ООД 115034

Основе одевања

О

6

2

2

3.

14.

ТТТ 113025

Технологија тканог текстила

О

6

3

2

3

15.

ОКМ 003021

Основе конструкције и моделовања одеће

О

6

2

2

3.

16.

ООД 116052

Основе одевања 2

О

6

1

2

4.

17.

ТПТ 113039

Технологија плетеног текстила

О

6

3

2

4.

18.

ДТП 116053

Дизајн тканог и плетеног текстила 2

О

6

1

2

4.

19.

КОС 116054

Костимографија 2

О

6

2

2

4.

20.

МОД 113120

Моделовање одеће 1

О

6

3

2

4.

21.

МДИ 115067

Модни дизајн 1

О

7

2

2

5.

22.

ДШТ 115069

Дизајн штампаног текстила 1

О

7

2

3

5.

23.

ДТО 116070

Дигитални дизајн текстила о одеће 1

О

6

2

2

5.

24.

ПДЗ 003122

Процес дизајна

ИБ1

5

2

2

5.

25.

МИЛ 116081

Модна илустрација

ИБ1

5

2

2

5.

26.

МОД 113121

Моделовање одеће 2

ИБ1

5

2

2

5.

27.

НТТ 113036

Неткани текстил

О

5

3

3

5.

28.

ДШТ 116075

Дизајн штампаног текстила 2

О

5

3

2

6.

29.

ДТО 116075

Дигитални дизајн текстила о одеће 2

О

5

2

2

6.

30.

МДИ 116077

Модни дизајн 2

О

5

2

3

6.

31.

ДУТ 116122

Дизајн уникатног текстила

ИБ2

5

2

2

6.

32.

ТПР 116082

Технике презентације

ИБ2

5

2

2

6.

33.

ТОФ 116083

Транспоновање одевних форми

ИБ2

5

2

2

6.

34.

СТП 113084

Стручна пракса

О

4

 

 

6.

35.

ЗВР 116086

Завршни рад

О

6

 

 

6.

  

Укупан број ЕСПБ

 

180

 

 

 

 

Knjiga predmeta za školsku 2016/17

 

Arhiva nastavnih planova za OSS DTO